Valentin S. Vârtan

"Arta Hiperfizică
în lucrările lui I.O.S."

Am făcut cunoștință cu lucrările lui, de mai bine de 20 de ani ... pe vremea când încă îi erau proaspete în memorie ... învățăturile primite la Facultatea de desen din Timișoara. Expunea în acele momente, unele lucrări care mi-au reținut atenția ; pe la vernisajele U.A.P.-urilor din Arad, Timișoara ...

Pentru că avea un har special, de a cocheta cu labirinturile metafizice, după 1994, i-am făcut cunoștință cu unele modele ezoterice de abordare a lucrurilor, dintr-o perspectivă mai puțin ... convențională.

A fost în cele din urmă, "un răsfățat prin labirinturile Școlii Solomonare", unde a avut prilejul să se aplece asupra gândirii pytagorice ori a celei rozacruciene. Este un motiv pentru care prietenul nostru I.O.S. (alias Bibi) are deja un ochi format și pentru latura invizibilă a lucrurilor ... specifică Lumilor Hiperfizice.

Urmare a experimentelor de pe tărâmul artelor vizuale, i se recunoaște deja un titlu de "Meșter-meșteșugar-zugrav" în cadrul Școlii Noastre. Un titlu ce nu a mai fost recunoscut și de noi, de la Ștefan Luchian încoace ... Bibi este un hermeneut ce știe să-și alchimizeze Arta sa , chiar și în Spațiile Hiperfizice. (Povestea aceasta cu "meșteșugarul" am preluat-o și eu de la ilustrul poet Șerban Foarță, care a făcut niște referințe în legătură cu latura hiperfizică a lui Bibi, în revista Arca din Ianuarie 2011). www.revistaarca.ro

Artistul pornește de la un adevăr mai puțin cunoscut de către unii, anume că în Lumea Fizică, Matricea tuturor Începuturilor este Lumina. În opinia sa, Lumina se imprimă în Eter, în timp ce ocolește "obstacolele". Apoi , asemeni unui vapor, lasă o dâră pe mare, chiar și după ce acesta se pierde în zare , dincolo de puterea noastră de a-l mai vedea. Un ochi atent-educat , poate observa proiecția Lucrurilor din Lumea reală , plecând de la aceste "amprente" ... sau aceste efigii invizibile, în aparență.

Definiția este foarte bine creionată în lucrarea grafică "De la Divin la Etern 1" (700x100 cm), din anul 2000, pe care o reproducem mai jos :"De la Divin la Etern 1"
(700x100 cm) [2000]

În 2008, I.O.S. parcurge o ușoară curbă în experimentele sale, încercând să dilueze asperitățile care separă fundamental Lumea Fizică ... de Cele Subtile. Vezi "O Linie" [2008].

Desenează Trinitate 2, Trinitate 3, Decantare, Atziluth ... Reproduc aici doar lucrarea Trinitate 3, ce "nu s-a condensat" (după cum mi s-a confesat) așa cum și-a dorit-o, în acea vreme ... Acum este un bun prilej să-l consolez cu argumentul general-valabil, că deocamdată nimeni nu a reușit să "sudeze" Principiile Subtilului cu cele ale Fizicii ...

Mie însă, mi s-a părut că lucrarea este chiar ... remarcabilă !

Dincolo de Destin, sau de o previzibilă Moarte Fizică, chiar de un anumit sens al definiției Păcatului ... dialogul permanent cu Divinul există în oricare Om. Chiar și în momentele de trăire vibrațională, de savurare a unor sentimente pur pământești, acest dialog există în străfundul oricărei ființe umane. Să fie oare această expresie mai dură, de forță, a lui Bibi ... o latură mai puritană, la care nici noi, prietenii săi ... nu avem acces ?!"Trinitate 3"
[2008]

Pentru că în Lumea Hiperfizică noțiunea de Timp are altă Scară, ajung și eu cu acest comentariu în anul 2006, adică în așa-numitul-Trecut, pentru a argumenta cum s-a produs Curbura din 2008 la artist.

Cam în acea vreme, febra căutătorilor de Miracole din zona celor care caută explicații în fundăturile ocultismului, ajunge la un apogeu. Bibi, va remarca acest lucru, căutând câteva definiții-cheie care să explice această degradare a Spiritului Uman din zona geografică unde își duce existența artistul.

În lucrările "7 Componente Planetare" [2006] sau "Călăuza" [2006], I.O.S. deschide tema acestor iluzii, ce alcătuiesc fondul matricial al unor astfel de căutări. Lucrările sunt expuse prima dată în două orașe din România și Ungaria, unde elevii școlilor de artă de aici sunt impresionați de noua manieră în care pot fi materializate trăirile filosofice."7 Componente planetare"
[2006]

Dacă ar fi să numărăm numărul sferelor reprezentate aici, mai găsim încă două pe un fond cenușiu. Prin urmare, el nu abordează tema Celor 7 componente planetare, prin reprezentarea sau înșiruirea unor sfere, ce ar face trimitere la niște planete ... Există 9 Sfere, legate între ele prin firele nevăzute ale Moirei, fapt care explicitează o trimitere mai ocolită a pretextului artistic ... către Sefirote. Legătura acestora cu universul fizic planetar este mai delicată, iar aici nu este nici timpul și nici locul, pentru abordarea acestui subiect. Ceea ce dorea poate să puncteze artistul, rămâne o legătură a ceea ce vedem când aruncăm o privire spre Cer, cu Lumina ce imprimă în Tot, o anumită Lege cu multe Legături ... încă de la Începutul Lumii.
"Călăuza"
[2006]

Artistul readuce în discuție prin simbolurile acestei lucrări o veche poveste a Filosofilor Alchimiști, care se dovedește în final, tot un pretext artistic pentru o nouă analiză a Luminii : Cea a Luminii Lăuntrice ...

Apare în mesajul artistic o închidere a dialogului prim simbolul Soarelui aflat pe Axa Mundi, dar și a albușului de OU - Albumen ! Poate un ou fără gălbenuș. Poate Aur ... vopsit ! Interesantă este înșiruirea unor așa-zise etape alchimice, care însă aduce în discuție parcursul real al Etapelor, aproape ca în "Mutus Liber" ("Cartea Mută"). Dar aici, Bibi devine semi-transparent și "umbrește" cu ajutorul repetiției, a Mantrei, două sau trei simboluri esențiale, care i-ar fi (de fapt) necesare și utile Neofitului pe Cărarea sa spre Cunoaștere.

Punerea în evidență a unor legi care se repetă ciclic, evidențierea unui Soare Negru (adică Gol !) la Cei doi Poli, totul ne sugerează faptul că o Căutare pe Tărâm Spiritual poate începe de oriunde ... inclusive de la Albrecht Durer încoace, unde Geometria a luat chipul Melancoliei sau invers. Apoi, plasarea în centrul imagini a Volatilului și suspendarea Torului luminos peste simbolistica uleiurilor vitriolice, ne avertizează că nu mai avem altă scăpare decât în Spirit, o dată intrați în acest Cerc de Foc al Cunoașterii.

După doi ani, se poate observa o eliberare a artistului de problemele celor din jurul său. Nu mai este captivate de amintirile Trecutului ori de Prezent. Revine la preocuparea sa preferată : studiul și abordarea fundamentelor și a Matricelor. Chiar titlul lucrării ne amintește de o schemă din "Opus mago-cabalisticum" (Frankfurt, 1719), scrisă de către Gregorius Aglus Sallwight , alias von Welling.

Dacă acolo von Welling schițând Ierarhiile Cerești ... s-a inspirit mai mult decât probabil, după o lucrare apocrifă, iată că în zilele noastre, Bibi reia acea temă, însă cu un alt scop. În primul rând, reproduce numărul Sferelor și Subdiviziunilor Lumilor. Scoate apoi în prim-plan latura războinică a Umanității, prin acel roșu riguros încadrat într-un pătrat ... Face o proiecție a Lumilor în acest Pătrat. Translatează apoi Cele trei Componente Alchimice (Sarea, Sulful și Mercurul) de-a lungul unei axe orizontale, obținând astfel un dublet de Vesica Pisces ...

Ideea trebuie punctată pentru că această reprezentare inedită este pe de altă parte un fel de Profeție care a rezultat din mișcarea mâinii artistului. Fiind, aproape Revelație pe un tărâm Spiritual, rezultată dintr-o pură activitate artistică, m-am oprit intenționat asupra ei ... Ideea ar fi că Lumea Fizică devine printr-o simplă translatare, o colonie luciferiană unde chiar și Lumile Celeste sunt reproduse cu fidelitate, făcând imposibilă întoarcere către Divin a Omului. Este o temă controversată chiar și în lumea cercetătorilor oculți ... care aduce în discuție Prima Consecință a Legii Cauzei și Efectului (Defectul !)
"Suma Mundi"
[2008]


Dezbaterile din acei ani (2006-2008) nu s-au încheiat nici acum.

Fenomenologia Defectului, ca un posibil Drum Înfundat al Istoriei, derivă dintr-o teoretizare a Celei de-a Opta Vibrație remanentă în Omul Adamic, care stă nealterată la nașterea oricărui om, de ceea ce s-ar numi ... Frecvența Sotona. Este de știut că muzicienii evită așa numnita "cvintă a lupului" ... pentru a preveni defectele ... pe parcursul curgerii laminare a fenomenului estetic (muzical).
"Realitatea alternativă"
(motor nr. 1), 70x100 cm,
desen în creion, 2010

Spectaculozitatea celor șapte motoare, devine echilibrată prin proporție și ingeniozitate, apoi prin culoare și meticulozitatea narativă, un artificiu bine meșteșugit ... de a seduce și a expune privitorului, Logica și Principiile unor Sisteme bazate pe Armonia Corurilor Celeste.

Oricine poate remarca lipsa motoarelor nr. 2 și 6, care - în opinia sa - poate furniza elemente responsabile de acest ... Dezacord de Frecvență. În acest mod, artistul respectă și el, legalitatea Universală a Esteticului, evitând explicit orice simbol care ar încuraja latura sincopată a Existenței noastre din Lumea Fizică.

Această pledoarie pură - din perspectiva artelor vizuale - a idealului "Artă pentru Artă", s-ar putea să fie perceput de către unii ca fiind Ceva Inutil, mai ales în zilele noastre ! Într -o "Lume a Trăirilor Fizice", idealul unor trăiri cu-adevărat-spirituale, sub latura estetică, pare ceva de neconceput ... ceva total gratuit.

Redeschiderea alternativei filosofice a Idealismului Subiectiv, într -o Lume în care Materialismul stă față în față cu Idealismul Obiectiv (prezent prin tot felul de mișcări religioase), pare ceva nefiresc, rupt de contextul social-istoric încare trăim.

I.O.S. (alias Bibi) ne convinge însă că o nouă perspectivă ... există în fiecare din noi. Trebuie doar să închidem canalele de comunicație cu exteriorul și să optăm pentru cele care ne pun în legătură cu Ochiul Minții ... O provocare onestă, bărbătească ; adusă de Bibi, din Tărâmul Hiperfizic.
"Alternative Reality"
(Motor no 7), 70x100 cm,
pencil drawing, 2010