Școala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


LISTA OPERELOR LUI

MAX HEINDEL

The ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

(ASOCIAŢIA ROSACRUCIANĂ)

Oceanside, California, S.U.A.

(23 Iulie 1865 - 6 Ianuarie 1919)

Max Heidel este pseudonimul danezului CARL LOUIS von GRASSHOF,

fondatorul în anul 1911 a organizaţiei rosacruciene, intitulată : "Rosicrucian Felowship "

stabilind sediul mondial al organizaţiei în Oceanside, CALIFORNIA, la sud de
Los Angeles. Aici au fost ridicate un templu, un sanatoriu şi diverse alte clădiri.

 • The Rosicrucian Cosmo-Conception

(Cosmogonia Rosacruciană)

 • The Web of Destiny. How made an unmade.

(Pânza Destinului. Cum să o ţesem şi cum să o desfacem)

 • Simplified Scientific Astrology

(Astrologia Ştiinţifică Simplificată)

 • The Rosicrucian Philosophy in question and answers

(Filosofia Rosacruciană prin întrebări şi răspunsuri)

 • The Rosicrucian Mysteries. An elementary exposition

(Misterele Rosacruciene. O expunere elementară)

 • Ancient and Modern Initiation

(Iniţiere Veche şi Modernă)

 • Rosicrucian Interpretation of Christianity. Ancient Truths in Modern Dress. 20 Conferences

(Interpretarea Creştinismului. Adevăruri Vechi în Haine Noi. 20 de Conferinţe)

 • Letters to Students

(Scrisori către Studenţi)

 • Freemasonry and Catholicisme

(Franc-Masonerie şi Catolicism)

 • Mysteries of the Great Operas

(Misterele Marilor Opere)

 • Gleanings of a Mystic

(Spicele unui Mistic)

 • Teachings of an Initiate

(Învăţăturile unui Iniţiat)

 • The Mystical Interpretation of Christmas

(Interpretarea Mistică a Crăciunului)

 • The Mystical Interpretation of Easter

(Interpretarea Mistică a Paştelui)

THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP

(ASOCIAŢIA ROSACRUCIANĂ)

Asociaţia Rosacruciană (The Rosicrucian Fellowship) este o asociaţie internaţională de Mistici creştini al căror scop este să răspândească învăţăturile bine definite şi riguros logice despre originea, evoluţia şi dezvoltarea Universului şi Omului. Aceste învăţături pun în lumină atât latura ştiinţifică cât şi aspectul spiritual al acestor probleme. Nu avansează nimic care să nu fie raţional şi logic; satisfac din plin intelectul prin explicaţii clare şi precise şi nu dau înapoi în faţa nici unei întrebări . Dau o soluţie la toate misterele lumii, dar - şi ceea ce este mai important - Creştinismul Rosacrucienilor nu consideră înţelegerea lui Dumnezeu şi a Universului ca fiind singurul scop. Dimpotrivă, această cunoaştere nu este decât calea pentru a atinge scopul final. Cu cât intelectul este mai dezvoltat, cu atât mai mare este pericolul de a-l folosi rău. De aceea învăţăturile nu sunt date omului decât pentru a-l ajuta să dezvolte, în el însuşi şi în jurul lui, sentimentele unui Altruism înalt care, singur, poate duce la fraternitatea universală.

            Asociaţia Rosacruciană este reprezentantul modern al unui vechi Ordin Mistic, fondat în Europa în 1313, de un iniţiat cu numele simbolic de Christian Rosenkreuz (Christian Roza-Cruce) care a avut ca misiune să pregătească o nouă fază a Creştinismului, destinată să ia avânt în Era Vărsătorului care succede cea a Peştilor şi în care suntem pe punctul de a intra.

            Pe măsură ce lumea şi omul evoluează, trebuie ca religiile să urmeze această evoluţţie pentru a se adapta la nevoile noilor condiţii intelectuale, căci intelectul cere imperios o explicaţie logică la tot ceea ce priveşte misterele Lumii şi tulburătoarele chestiuni ale Vieţii şi ale Morţii. Or, scopul Ordinului Mistic al Rosacrucienilor este de a lumina cu lumină ocultă Creştinismul neînţeles şi de a explica marile mistere ale Vieţii şi ale Fiinţei într-un mod absolut ştiinţific.

            Cea mai mare parte a perturbărilor şi mizeriei timpurilor prezente este datorată lipsei de înţelegere a legilor cosmice care guvernează omul şi universul. Omenirea cere ţipând soluţia la problemele actuale. Această soluţie este formulată în Filosofia Rosacruciană care, nu numai că arată CAUZA răului, dar indică de asemenea şi REMEDIUL acestuia.

            Asociaţia Rosacruciană nu este nici o sectă, nici o organizaţie religioasă, este o mare Şcoală a Gândirii care încearcă să facă din Creştinism un factor viu în lume. Ea încurajează oamenii să-şi păstreze convingerile, oricare ar fi acestea, atâta vreme cât găsesc o întărire spirituală ea luminează cu o lumină nouă credinţele care au putut fi ascunse şi le arată sub un aspect nou.

FONDAREA ASOCIAŢIEI ROSACRUCIENE

            Asociaţia Rosacruciană a fost fondată în 1911 de Max Heindel, de origine daneză. El a fost ales de Fraţii Vârstnici ai Ordinului Rosacrucienilor ca purtătorul lor de cuvânt şi însărcinat să răspândească învăţăturile Înţelepciunii Occidentale ai căror gardieni (păstrători) erau de lungi secole, lumea fiind gata să primească această ştiinţă avansată a sufletului, această filosofie mistică a erei viitoare. De la moartea lui Max Heindel (1919), opera sa este continuată de Rosicrucian Fellowship (Asociaţia Rosacruciană) de la Oceanside C.A., S.U.A.

LITERATURA ROSACRUCIANĂ

            Numeroase cărţi despre Filosofia Rosacruciană au fost scrise de fondatorul societăţii. Până în prezent(1939), doar patru au fost editate în limba franceză: Cosmogonia Rosacruciană (ediţia a II-a), Pânza Destinului, Astrologia Ştiinţifică Simplificată şi Mesajul Astrelor; dar altele sunt în lucru: Filosofia Rosacruciană în Întrebări şi Răspunsuri, Misterele Rosacruciene, Iniţiere Veche şi Modernă sunt gata să fie imprimate, 20 de Conferinţe ale lui Max Heindel sunt în curs de traducere.

            Nota editurii : Cosmogonia Rosacruceană a apărut  şi în limba română deja în două ediţii :1996 şi 1999 în traducerea lui Adrian Anastasiu.

Tot acelaşi autor, a tradus şi Filozofia Rosacruceană în Întrebări şi Răspunsuri, în 2001.

CURSURI PRIN CORESPONDENŢĂ

            Asociaţia Rosacruciană are două cursuri prin corespondenţă.

FILOSOFIE

            1. Un Curs Preliminar în 12 lecţii pentru având la bază Cosmogonia Rosacruciană . La terminarea acestui curs, elevul devine Student cu statut regulat, adică Membru al Asociaţiei şi primeşte atunci Scrisorile şi Lecţiile lunare consacrate aspectelor practice ale filosofiei.

            2. Un Curs Suplimentar.

ASTROLOGIE

            Această ştiinţă pe care Rosacrucienii o consideră ca sacră are o mare valoare în ochii lor, căci pune studentul să-şi analizeze propriul său caracter şi să facă astfel progrese mai rapide. Cursurile de astrologie sunt în număr de trei.

            Cursurile de Filosofie şi Astrologie sunt urmate la Centrul din Oceanside în engleză, în franceză, în spaniolă, în olandeză şi în germană.

VINDECARE

            În afară de difuzarea învăţăturilor rozicruciene (Filosofie şi Astrologie), Asociaţia Rosacruciană are ca sarcină - urmând a doua poruncă a lui Hristos - de a calma suferinţele fizice şi morale ale persoanelor care cer ajutorul Operei. Acest lucru este îndeplinit de Fraţii Vârstnici ai Ordinului Rosei-Cruci, prin grupurile de Ajutoare Invizibile care acţionează sub coducerea lor.

INFORMAŢII

Pentru mai multe informaţii privind Departametele de Filosofie, de Astrologie şi de Vindecare,
adresaţi-vă la :

THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP
Mt. Eclessia P.O.Box 713
Oceanside, California, 92054-0713, S.U.A.

Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Școlii Solomonare