Valentin S. Vârtan - Clavus Salamandrae

Valentin S. Vârtan
"Clavus Salamandrae"


~ 1. Istorie în mantie neagră ~

În 646 d. Ch. la Alexandria, soldații lui Omar produceau apă caldă la băile termale, prin arderea pergamentelor din Marea Bibliotecă. Efectele acestui act necugetat, poate fi echivalat cu o catastrofă care se resimte până în zilele noastre, deoarece Cunoașterea a devenit un teren alunecos, presărat cu un noian nesfârșit de mistificări, propagate în toate domeniile.

Tradițiile, adevărurile, nemaiavând elemente de referință, puteau fi răstălmăcite sau acolo unde era necesar, chiar contestate. Practic, întreaga arhivă științifică a umanității s-a transformat în cenușă, iar tehnologiile așa primitive cum au fost ele, au trebuit să fie re-inventate sau redescoperite.

Tot Islamului îi datorăm sintagma de război sfânt ( Jihad ), formula cea mai anacronică de impunere a religiei prin forța armelor, adesea prin moarte, prin opresiune și care din păcate nu a suferit modificări nici chiar în zilele noastre. Califului Omar a fost convins că toate cărțile trebuiau arse, pentru că ele puteau contesta prin dovezi, autoritatea oricui. Chiar și a Profetului ! Ori, cum Profetul era dotat cu "inspirație divină", la ce ar putea servi niște cărți care nici măcar nu aminteau despre Învățături și despre Profet ?! Prin urmare, adevărurile Profetului erau unice și cine nu putea fi convins de bună voie ... era de la sine înțeles, că doar armele puteau face distincție între credincioși și necredincioși ! Iar el Omar, învingătorul Arabiei și Egiptului, se dovedise a fi sabia Profetului și a lui Alah pe Pământ ...

Din această perspectivă, suntem tentați să aruncăm responsabilitatea întârzierilor noastre tehnologice și culturale, pe seama Islamului. Probabil, că nu suntem foarte departe de adevăr dacă considerăm o bibliotecă, un punct de sprijin semnificativ pentru orice formă de progres. Vine însă o zi, când aflăm că în spatele ignoranței nu se află doar cărțile, precum Coranul și nici religiile, precum Islamul, ci oamenii. Adică, unii buni, alții răi.

După moartea lui Mahomed ( 8 iunie 632 ), șeicul Ismail sprijinit de "Galabele negre" re-transcrie și "perfecționează" anumite pasaje nu tocmai limpezi ale celor 114 surate aparținând versiunii "Abu Bekr", înainte ca Zeid Ibu Thabit să treacă la redactarea definitivă a Coranului. Legate de întâmplările de mai sus, poate ar fi interesant de amintit, că Ismail și gălbarii lui, se găseau în slujba lui Mahomed, încă din anul 623, încurajându-l să cucerească orașul arab Iathrib. Prin urmare, am putea sugera că Ismail avea prerogative mai speciale, ce-i conferea statutul de a fi unul dintre cei care au stat nemijlocit în preajma Profetului, când acesta își edifica doctrina.

Varianta "neortodoxă" a constituit baza perceptelor inițiatice "sufite", precum și erezia "ismailită a sicarilor" ce conținea texte cu subînțelesuri alcătuite cu scopul de a proteja ocupațiile "gălbarilor", adică ghilda Galabelor negre. Trebuie să înțelegem așadar, că după moartea Profetului, "gălbarii"și căpetenia lor Ismail, vor adera la perceptele unui Islam de conjunctură, reformulat de așa manieră, încât să le vină ... ca o mănușă.

La origini, aceștia erau urmașii Ghibliților menționați în Vechiul Testament, care au fost angajați ca și lucrători la construcția Templului lui Solomon ( 1 Regi 5.18 ). Tradiția Solomonară spune că unii dintre ei, nu au avut respect pentru munca încredințată, urmărind transformarea Cuvei de Bronz într-un dispozitiv cu destinații oculte ; drept urmare, au fost și primii muncitori din istorie, concediați disciplinar.

După ce au fost îndepărtați din slujbe, Ghibliții s-au "reorientat", constituindu-se în prima ghildă de asasini plătiți. Nemaiavând loc în Ierusalimul lui Solomon, au migrat spre Siria, iar de acolo s-au infiltrat ca și comunități distincte, în principalele cetăți ale Orientului. Un cercetător pasionat de culisele războaielor purtate în antichitate, îi întâlnește cu siguranță în componența diferitelor armate, deoarece pentru istorie ei se identifică ca fiind de fapt, prima breaslă a mercenarilor profesioniști. La terminarea războaielor, ieșeau în față ca "oamenii de bine", invocând scopuri justițiare, însă obiectul muncii lor erau crimele și deposedarea de bunuri materiale, intrând în slujba proaspeților seniori locali impuși de suverani.

Tot ei l-au incitat, iar apoi l-au determinat pe Omar să folosească sulurile din Marea Bibliotecă pentru foc. Dacă nu reușiseră acest lucru pe vremea reginei Zenobia, iată că în cele din urmă visul lor s-a împlinit ! Treptat, conducătorii lor au devenit mari proprietari de pământuri situate pe platourile înalte ale Persiei. Terenurile erau cultivate cu cânepă indiană în vederea obținerii hașișului, însă din secolul al XIII-lea, acestea au devenit proprietatea unor suveranii impuși de Hulagu, nepotul lui Gingis Han.

Promotori ai unui divers ansamblu de ocupații murdare, întemeiază clanuri și după nici două secole, urmașii gălbarilor lui Ismail, ocupau funcții onorabile în obștile din lumea Orientului, devenind susținătorii tradiționali ai sectei ezoterice a Ismailienilor din Răsărit.

Integrați în lumea islamică, vechea denumire de "gălbari" ( din lat. galba = cariu ) devine jignitoare pentru comunitatea lor; așa că în secolul VIII, deja apar consemnați sub numele de asasini (de la "as-sacin"), care tradus din arabă, însemna "păzitor".

După moartea căpeteniei acestora, ( Hassan-ben-Sabbah ) în 1124, ei intră în conflict cu Templierii, la granițele Siriei. Se pare, că între cele două grupuri de interese conflictele au fost relative și doar de suprafață, deoarece așa cum se spune : "corb la corb nu-și scoate ochii".

Cu alte cuvinte, cele două cete de aventurieri și asasini, își vor împărtăși reciproc din experiențe ... pe parcursul unei colaborări discrete care a durat mai bine de 150 de ani. Unii dintre foștii Asasini au devenit scutieri ai Templierilor, convertindu-se ( desigur, formal ) la Creștinism.

Mai apoi, după ce Ordinul Templierilor a fost scos în afara legii, mulți s-au împrăștiat prin Europa, devenind "francmasoni acceptați". Organizați în Loje și pe Grade, Masoneria prin "Cavalerul Kadosh" continuă tradiția suprimării unor oameni incomozi aflați pe "listele negre" existente în vizorul Consiliului. Acest Grad, ne amintește de o veche ocupație a Asasinilor din Orient ... care în mod evident, nu are nici o obediență creștină !

* * *

Anul 863 d. Ch., Marea Schismă, constituie datarea de facto care marchează separarea definitivă a Bisericii Creștine de Est de cea de Vest, schismă datorată unor libere interpretări sau a unor amănunte imposibil de verificat datorită distrugerii unor documente originale. Sau poate, pentru că orgoliile unor prelați, nu puteau fi susținute decât cu ajutorul mistificărilor.

În anul 898 d. Ch., Fratele Ioan trimite în dar, la Abația Monte Cassino câteva manuscrise scăpate din pârjolul din anul 646. Printre acestea exista și un exemplar din Geometria Sacră a lui Solon, care oferea suportul matematic pentru aplicațiile din arhitectură și construcții. Lumea Creștină trebuia să înalțe puternice lăcașuri, sprijinite de bastioane capabile să reziste năvălitorilor islamici.

În anul 910 d. Ch., la Cluny, în Burgundia va fi zidită cea mai impunătoare catedrală romano-catolică, iar dintre zidurile acesteia, în 1095, va porni Prima Cruciadă ... S-a dovedit însă că aceleași ziduri puternice adăposteau alt inamic și mai periculos : mistificările gnosticismului, care avea rădăcinile istorice tot atât de adânci ca și Cunoașterea Enohică.

Dacă Marea Schismă aducea dezbinarea Lumii Creștine într-o Europă de Est și de Vest, tot astfel și Cunoașterea era tot mai des asediată de Metafizica gnostică, ce se impunea ca o ... alternativă mai "laică", decât dogmatica Hiperfizică Enohică aflată în tezaurul vechilor tradițiilor iudeo-creștine.

În spatele acestui "program de laicizare" se găseau Templierii, sprijiniți financiar de o conjurație având un sediu obscur, cunoscut în istorie sub denumirea de Abație a Sionului, în fruntea căreia se găsea o congregație iudeo-templieră ce includea și foști Assasini, care se identificau în Europa, drept evrei creștinați. Printre obiectivele conjuraților se afla în primul rând răpirea sau sechestrarea feudelor, precum și colectarea și distrugerea acelor documente vechi care au scăpat în mod miraculos din pârjolul Biliotecii din Alexandria.

Pe timpul operațiunilor de confiscare a manuscriselor, conjurații prezentându-se drept călugări ai Ordinului Iezuit, foștii Assasini nu s-au sfiit să-și poarte uniforma tradițională, adică binecunoscutele galabe negre. După ce și-au consolidat poziția, au ajuns în conducerea Ordinului, apoi au convins pe Papă, să înființeze Tribunalele Inchizitorii ...

Pe scurt, aceasta este istoria "oamenilor în negru care-i întâlnim sporadic și la modul discret, undeva dincolo de paginile istoriei lumii ...

Desigur însă că și ei la rândul lor, continuă să fie observați ( tot atât de discret ), încă de când s-au constituit în prima lor ghildă, adică din vremea de când au părăsit Ierusalimul lui Solomon.

Însă prin grija Ordinului Ezoteric al Bărânului Alb din Munte, este re-adusă în lume ( periodic ), toată informația pe care oamenii în negru se tot străduiesc să o distrugă de trei milenii încoace.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Școlii Solomonare