Cartea III - "Calfele"

~ III. 02. Summae Arcanumi ~

~ Misterul Cosmogenezei sau versiunea kabbalistică a Cosmogenezei ~


(clic pe imagine pentru rezoluție maximă)

Trebuie observat încă de la prima vizualizare a Sefirotei că avem două spații de referință :

A) Ființa Supremă (Iod sau 1) locuind în sfera supremă Iod-ul fiind Emanatio, și

B) Matricea Omului (Bet sau 2) care B semnifică alchimicul Balneum - baia (regală).

Procesul Facerii, de Alpha și Omega (Început și Sfârșit), a avut loc prin Forța Arhanghelului ce patronează Cercul Planetar a lui Jupiter prin puterea G (Ghimel = 3), care în Alchimie reprezintă Gradatio, expresie a Grifonului, a Fixului și Volatilului, a vulturului cu corp de leu confecționat din Cositor. În mistică, el reprezintă Puterea Supremă a Lumii Divine, echilibrată de o Inteligență eternă și activă, dar și de o înțelepciune absolută. După ce a creat Cele 7 Lumi, a câte 7 Regiuni fiecare, Ființa Supremă (Dumnezeu-Tatăl), simbolizată prin Iod, folosește Lumina pentru a produce în Telurica Baie B, Matricea Bărbatului și Femeii, care devin Fii de la Marginea Hotarului Lumii.

Prin acest Cerc, Lumea Spirituală comunică cu cea Fizică. Urmează așadar, Universul Fizic ...

Cu ajutorul Cuvântului, Iod-ul luminează Matricea Omului, B (Beth = 2), care de acum, se reflectă în Materia-Conștiință a Ființei Absolute în 3 termeni de manifestare : prezent, trecut, viitor. Actul volitiv al Creației s-a manifestat încă înainte ca Dumnezeu să-i fi făcut pe Serafimi. Este momentul în care Dumnezeu i-a poruncit Spiritului Neantului Profund să-l elibereze pe Adoel (Lumina Creației). În fața lui Dumnezeu, acesta a început să crească.

Acest lucru îl observăm ilustrat pe Sefirotă la primele două cercuri ne-nominalizate, care reprezintă Erele Cosmice ale Berbecului și cea a Taurului. Erele se succed către centru, fiind nominalizate de la facerea Serafimilor, echivalând cu Era Gemenilor.

Când Expresia Puterii G, a devenit fecundă, a rezultat prin Voință Divină o Esență a Frumuseții : Serafimii străbătuți de Ghimel (G), care devin în acea Primă Secundă Cosmică, o Structură Cerescă O ; asemeni Operei Magna O (Vau) Olelath = 70, care semnifică în sens mistic pedepsirea orgoliului ; apoi ... în sens intelectual, reprezintă înfrângerea spiritului care încearcă să pătrundă Misterul Domnului. Sau dacă vrem, (în final și în sens fizic), de fapt ... pierderea norocului.

Prin vocea lor tunătoare, care cutremură Toate Lumile și sensibilizează totul, începând cu Regnul Vegetal, Serafimii ordonă roților-de-foc ale Heruvimilor să se pună în mișcare, simbolizate prin I (aici, Ignis - focul celest) Ioithi = 10 sau 1. Acestea împrăștie tunetele Serafimilor, mai departe către Tronuri (Q) Quitholat = 100 = 10 = 1 ; acei Quadrare Omnia, echilibrul absolut al Lumilor, dar și quadrupedus-ul, care în sens alchimic semnifică suportul metalic al Oului Alchimic.

Am parcurs până acum Erele Cancerului și al Leului, și deja ne situăm în Era Fecioarei, când au fost create Domniile, ce au menirea să ducă mai departe mesajul Tronurilor. Domniile, simbolizate prin litera L are în sens alchimic semnificația Lac Virginis (Laptele Fecioarei), de fapt, alimentul necesar Rebisului, dar și a apei mercuriale Alkahest. Însă, metafizic L Luzain = 30, exprimă în sens mistic Lumea Divină Relevată ; în sens intelectual semnifică învățătura Datoriei, iar în sens fizic, sacrificiul.

Domniile poruncesc mai departe, Principiilor simbolizați prin T Thot = 400, ce reprezintă Magismul conturat de Steaua Arzătoare. Acest lucru se poate asemăna cu o monedă, ce are fațeta reprezentând Hexagrama, iar pe revers Pentagrama, care este înconjurată de o jerbă de trandafiri marcați în cele patru puncte cardinale : de un cap de Taur la Ascendent, un cap de Acvilă la Descendent, pe Fundul Cerului apare capul de Leu, iar pe Mijlocul Cerului un cap uman. La apariția Hexagramei, rezultă pe triunghiul superior cifrele 1, 4, 5, iar pe cel inferior cifrele 2, 5, 6 ; și în centru cifra 21. Toate împreună relevă pentru Lumea Divină semnificațiile Imperiului Lumii ; pentru lumea intelectuală semnifică Fericirea emanată din Știința Binelui și al Răului, iar pentru cea fizică, Limitele. În sens alchimic, T reprezintă Gradare (Gradatio) - încălzire treptată, pentru că în sens astrologic reprezintă Era Balanței.


(clic pe imagine pentru rezoluție maximă)

Zona Lumii Fizice :

Mai departe, în Era Scorpionului patronată de Puteri, se creează prima Poartă alchimică al Nitrum-ului, care aduce și prima probă a alchimistului. De aceea, Puterile sunt simbolizate cu litera N Nain = 50, care în Lumea Divină exprimă mișcarea perpetuă a vieții ; în lumea intelectuală, combinarea ideilor ce aduc o viață morală elevată, iar în cea fizică, unirea forțelor naturii.

Poruncile sunt transmise mai departe către Virtuți, reprezentate prin litera H Helitha = 8, care răspund de suma apelor primordiale, iar ca și sens alchimic exprimă Aqua Fortis (Apa Tare). În sens mistic este expresia Dreptății Absolute, în sens intelectual reprezintă germenii Atracției și Repulsiei, iar în sens fizic, dreptatea relativă a oamenilor.

Mesajul Divin este transmis apoi, altei Sfere guvernate de către Arhangheli, care doar asigură și protejează transmiterea mesajelor Divine, către subordonații acestora, Îngerii, simbolizați prin litera P Pilon = 80. Sunt reprezentanții succesivi ai Erei Capricornului, unde avem și Păzitorul Pragului, care în hermetism sunt asociați cu Pulverizare (Putrefactio quantum placet), adică o distrugere până la saturație, atât cât este necesară, dar uneori apare și ca expresia : preacetabulum (decojirea oului), pentru a obține o cupă utilizată ca unitate de măsură. În sens spiritual, reprezintă nemurirea, în sens intelectual Lumina Interioară a Spiritului, iar în sens fizic exprimă Speranța.

Ordinele de la Îngeri, trec în Lumea Spiritelor Virgine simbolizate prin K Chaita = 20, cu sensul alchimic de congelationis, pregătite în Era Vărsătorului în prima Sferă a Dimensiunii Fizice, semnificând în planul mistic Principiul forțelor spirituale sau materiale ; în plan intelectual, Forța morală, iar în plan fizic, forța organică.

În Era Peștilor, au fost pregătite Spiritele Inteligente. Ele deja primesc Mesajele Divine prin tot ceea ce semnifică litera S Sichen = 300, adică în plan mistic înseamnă pedeapsa, care urmează oricărei greșeli ; în plan intelectual, sclavia în Materie, iar în plan fizic, Fatalitatea.

Spiritele Inteligente duc mesajele spre simbolul Preot-Rege, notat cu litera M Mataloth = 40, sau în limbaj alchimic, către Mercurius Saturni. Aici sensul mistic reprezintă mișcarea perpetuă de creație, de distrugere și reînoire. În sens intelectual, reprezintă ascensiunea spiritului către Sferele Divine, iar în sens fizic, semnifică moartea naturală, adică transformarea naturii umane, survenită la termenul ultimei sale perioade organice.

Conform schemei noastre (de fapt, Schemma din Tradiția Zoharului), de aici Spiritul nu mai coboară și ordinele divine revin către Sferele Superioare, pe același Drum, până la G.

Ordinele preoților-regi, trec spre Regnul Uman simbolizat prin R Rasith = 200, ca în mesajul hermetic a lui Reverberatio (coacere - sublimare) în cuptor sub acțiunea flăcării care cuprinde vasul din toate părțile. De asemenea, în această lume, Binele și Răul sunt evaluate doar prin Preotul-Rege, care le îndreaptă spre Sferele Cerești. Sub Regnul Uman apare Regnul Animal simbolizat prin E Eni = 5, de o mare importanță pentru planul spiritual, deoarece aici Divinitatea este reflectată ca lege universală regulatoare a tuturor manifestărilor nesfârșite ale Ființei în Unitatea Substanței. Pentru lumea intelectuală semnifică Religia, iar în lumea fizică reprezintă inspirația comunicată prin vibrațiile fluidului astral ; încercarea omului prin libertatea de acțiune în Cercul de netrecut al Legii Universale.

Sub acest Regn, apare Regnul Vegetal, notat prin D Denain = 4, care în simbolistica hermetică reprezintă procesul de Digerere - macerare.

Apoi în final avem Regnul Mineral reprezentat prin litera C Caithera = 20, care în sens alchimic reprezintă procesul de Coagulatio - întărire.

Ca aspect paralel, schema mai punctează pe fiecare cerc al Lumii fizice, câte o literă ; la cercul Regnului Uman avem litera W, la cel al Regnului Animal avem litera X și la Regnul Mineral avem litera Y. Sunt specificații suplimentare, pentru Y însemnând conform iatrochimiei (spagirism-ului), termenul de Lapis (piatră). Pentru X există asocierea cu termenul spagiric a lui Acetum, dar și a lui Crucilibulus - creuzet, sau altfel spus, o paralelă cu acea cruce de lemn, care a transmutat umanitatea din Lumea Veche în Lumea Nouă.

În sfârșit, pentru W, iatrochimia asociază simbolul cu termenul Aerum, care are sensul metafizic, Alambicus (alambic).

Este foarte posibil ca până aici lucrurile să fie foarte încurcate pentru cititorul nefamiliarizat cu toate aceste înșiruiri de litere și denumiri mai degrabă, spagirice. Din acest motiv, voi face o scurtă recapitulare a imaginii acestei Sefirote. Trebuie spus mai întâi, că toată această informație reprezintă explicația kabbalistică a ceea ce cunoaștem - de fapt - și de drept, din "versiune slavonă a Cărții lui Enoh despre Facere".

Vedem că Universul Spiritual a fost generat de Iod, adică de Voința lui Dumnezeu, prin Cuvânt. Apare Primul Cer, ce găzduiește Cei Șapte Logoi, care este Unic și este Cer Spiritual alcătuit din Lumina Pură a celor 3 vibrații (dispuse într-o spirală directă către Dumnezeu) specifice culorilor Galben, Roșu și Albastru.

Spirala de sus, în sens invers acelor de ceasornic, reprezintă Lumea Spirituală.

Spirala de jos, în sensul acelor de ceasornic, este Lumea Materială, unde timpul curge de la Facere spre Apocalipsă. Foarte aproape de linia care unește cele două puncte ale Începutului, sunt primele trei ierarhii : Serafimii, Heruvimii, Tronurile. Pe măsură ce Lumea Materială s-a extins, au apărut și restul ierarhiilor. Restul Cerurilor, ca niște Dimensiuni din ce în ce mai grosiere, alcătuiesc în fapt, spirala înfășurată spre Expansiune a Lumii Materiale.

Cei Șapte Logoi participă la Lucrarea Divină, generând Al Doilea Cer (sau al șaselea), care este Primul Cer al Universului Fizic, populat cu Serafimi, Heruvimi și Tronuri.

Între Tronuri și Domnii pe diagramă apare un spațiu liber. Este un Loc unde Lucifer poate fi înlănțuit, când aspiră către Tronul Celest. Este Limita Lumii Fizice aflate în ciclitățile Expansiunii și Colapsului succesiv. De asemenea, este generat Al Treilea Cer, (sau al cincilea) populat cu Domniile, Puterile și Principiile (Stăpânirile). Tot aici, Lucifer este păzit să nu poată urca către următorul Cer.

Al Patrulea Cer, este Lăcașul Puterilor Luminii, adică a unor îngeri înarmați cu săbii, cu șase aripi, care aduc forță Soarelui și Lunii, ce cântă despre Slava lui Dumnezeu.

Al Cincilea Cer (sau al treilea) este populat de către Virtuți (Începătorii).

În Al Șaselea Cer, (sau al doilea) locuiesc Arhanghelii. Unii însă l-au urmat pe Lucifer, fără permisiunea lui Mihail și Gavril, care acum îi păzesc. Acești Egregori trădători vor sta atârnați până la Judecată.

În Al Șaptelea Cer, (sau Primul) locuiesc Îngerii Domnului, care însoțesc pe oameni pe timpul existenței lor de pe Pământ.

Între Îngeri și Lume avem din nou, un spațiu gol.

Dionisie Areopagitul în lucrarea "Despre Ierarhia Cerească", spune că Virtuțiile, Arhanghelii și Îngerii locuiesc într-un singur Cer ; prin urmare, după acest sfânt Părinte, avem doar trei ceruri. Dacă socotim cele două spații goale ale sefirotei ... ca frontiere ale celor 3 niveluri cerești, atunci versiunea lui Dionisie Areopagitul coincide cu Sumae Arcanumi, atâta doar că sefirota sub-împarte ultimul Cer, în trei zone distincte.

Trebuie însă subliniat faptul că Dionisie vorbește despre 3 Trepte ale Ierarhiilor Cerești ; prin urmare, nu sunt sigur că acestea coincid și cu Cele 7 Ceruri. Ierarhia este un mod de abordare a Luminii Dumnezeiești a celor trei categorii de niveluri îngerești, pe când Cerurile sunt mai degrabă Dimensiuni în care unii pot pătrunde și alții nu.

De obicei, din perspectiva Lumii Fizice, Cele 7 Ceruri sunt numerotate de la noi către Dumnezeu ; așadar, în termeni uzuali, vom spune că Îngerii locuiesc în Cerul-cel-mai apropiat ; cu alte cuvinte, în Primul Cer, după care urmează mai sus, Al Doilea locuit de Arhangheli, ș.a.m.d.

Mai observăm că Lumea Materială este formată tot din șapte Cercuri - Ceruri, ultimul însă, cel care s-a condensat în Perioada Lunii, este încă în Expansiune, am spune noi ca fiind, nefinalizat din punct de vedere structural.

Remarcăm că Relația de Comunicare în Cele două Universuri, urmează Schema Celor 11 Litere Kabbalistice (transpuse în litere latine), de la litera O, la litera M, după cum urmează : O, I, Q, L, T, N, H, P, K, S, M.

Nu voi mai insista asupra semnificațiilor ezoterice ale acestui aranjament, însă ceea ce ar mai trebui spus studenților noștri, ar fi faptul că existența a 11 Apostoli pe timpul cât Iisus a coborât în Mormânt, în Cele Trei Zile, pentru salvarea Umanității din ghearele lui Lucifer și a Iadului, este în deplină corespondență cu semnificația celor 11 Litere de Comunicare arătate mai sus.