Cartea III - "Calfele"

~ III. 05. Anexă : Statutul companionilor Copiii lui Solomon ai Datoriei Libertății ~

1. Cel care intră în Frăție, promite că va respecta toate punctele și articolele din acest Statut. Statutul se citește o dată pe an în fața membrilor, sau ori de câte ori un meșter sau un companion nou pe șantier, dorește să cunoască Statutul.

2. Dacă un om pios dorește să participe la serviciul divin, trebuie să fie primit în schimbul unei sume de bani inițială, apoi anuală. Dar în afara serviciului divin, el nu trebuie să participe la nici o altă lucrare a corporației.

3. Nimeni nu trebuie să plătească bani ca retribuție pentru învățătura care o dă, dar nimic nu-l împiedică să învețe gratuit pe toți cei care doresc să se instruiască.

4. Nici un meșter sau companion care nu aparține corporației, nu trebuie să primească nici cea mai mică învățătură.

5. Pe șantierul unde se păstrează o carte a corporației, trebuie să se adune cotizația în bani, a tuturor companionilor de pe șantierele cele mai apropiate. Serviciul divin nu se poate desfășura pe un șantier care nu deține Statutul. La deschiderea unui șantier, este chemat meșterul care deține Statutul și acesta fixează contribuția cotizației, după ce a fost ținut serviciul divin. Meșterii și companionii trebuie să respecte regulamentele corporației și să fie credincioși angajamentelor luate.

6. Dacă un meșter trebuie să construiască fundații și nu poate să o facă din lipsa mâinii de lucru calificate, el are deplina libertate să se adreseze meșterilor zidari, pentru ca persoanele sau orașele care au făcut comanda să nu rămână încurcate.

7. Dacă un meșter nu și-a primit în totalitate drepturile după terminarea construcției, el nu are dreptul să ceară dobânzi. Un Meșter nu poate pretinde dobânzi și nici nu poate da bani cu camătă. În caz contrar, el este alungat din corporație.

8. Dacă un meșter sau companion face cheltuieli pentru comunitate, el trebuie să le justifice, iar comunitatea trebuie să le ramburseze. Dacă cineva are unele diferende cu justiția sau în alte împrejurări care privesc corporația, aceasta îi datorează protecție.

9. Dacă un meșter sau companion copiază o lucrare, fără știrea meșterului care este autorul lucrării, el trebuie să fie dat afară din corporație și nimeni nu trebuie să se mai asocieze sau să aibă legături cu lucrările lui, atât timp cât nu și-a reparat greșeala.

10. Toate cărțile aflate în păstrarea meșterului nu pot fi copiate fără acordul acestuia.

11. Nu pot fi primiți în corporație nici antreprenori, nici meșteri și nici companioni, care nu sunt botezați și împărtășiți în Tainele Bisericii Tradiționale.

12. Toate plângerile unui meșter contra altui meșter ori a unui companion împotriva altui companion, ori meșteri împotriva companionilor sau invers, toate trebuie aduse înaintea meșterilor care țin cărțile corporațiilor. Aceștia vor hotărî zilele în care părțile vor fi ascultate și cauza va fi judecată în locurile în care sunt păstrate cărțile corporațiilor.

13. Toți meșterii corporației trebuie să aibă un cont în care sunt ținuți banii de cotizații : un leu pe săptămână de om. Tot în același cont se varsă darurile și amenzile. Pentru ca spiritul de fraternitate să se poată menține integral sub auspicii divine, orice meșter care are în conducere un șantier, trebuie să dea contravaloarea cotizației a doi muncitori într-un an
(108 lei), de îndată ce este primit în comunitate.

14. Dacă un meșter nu are o viață morală sau a fost închis pentru furt sau crimă premeditată, el nu mai poate face parte din comunitate. Chiar dacă nu a fost închis și totuși, există oarecare dovezi că ar fi făcut aceste fapte, el trebuie exclus, iar meșterii și companionii nu mai trebuie să stea pe șantierul său.

15. Un antrepenor (Staroste) care are putere juridică asupra corporației, poate rezolva orice diferend care ar putea surveni între constructori. El are drept de ascultare din partea tuturor meșterilor, companionilor și ajutoarelor.

16. Dacă un meșter primește o plângere, el nu trebuie să se pronunțe singur. El trebuie să-și asocieze alți meșteri și companioni și împreună vor lămuri problema care apoi va fi adusă în fața întregului șantier.

17. Dacă un ajutor se face vinovat față de meșter, meșterul poate să angajeze un alt ajutor pentru perioada până la sfârșitul angajamentului celuilalt.

18. Fiecare meșter care lucrează pe un șantier nu poate avea mai mult de două ajutoare. Dacă are mai multe șantiere exterioare, pe fiecare din ele nu-i este îngăduit să aibă mai mult de două ajutoare ; așa încât să nu aibă mai mult de cinci ajutoare pe ansamblul tuturor șantierelor. Dar dacă pierde un șantier, el este obligat să folosească ajutoarele de aici pe celelalte șantiere, până la perioada încheierii de angajament a ajutoarelor și nu are voie să angajeze alte ajutoare, până ce lucrarea este terminată.

19. Doi meșteri nu trebuie să întreprindă aceeași lucrare, cu excepția cazului în care lucrarea nu poate fi terminată în cursul aceluiași an. De asemenea, dacă un meșter a deschis o lucrare și alți meșteri ar veni și ei pe șantier, aceștia nu trebuie să intre în lucru, decât dacă cel care a început-o a renunțat la lucrare.

20. Dacă un meșter sau un companion ar muri, fără a-și termina lucrarea și un alt meșter sau companion specializat se înhamă la aceasta, acesta trebuie să o ducă la bun sfârșit, fără să o încredințeze la un al treilea ; aceasta pentru că, cei care au comandat lucrarea să nu fie băgați în cheltuieli exagerate, care ar aduce prejudicii memoriei defunctului.

21. Dacă un meșter care a contractat o lucrare și dintr-un motiv oarecare nu mai poate continua lucrarea, ceilalți meșteri în acord cu cel care a comandat lucrarea, pot continua lucrarea contractată, fără meșterul care a părăsit șantierul. Companionii rămași fără meșter pot cere Frăției dreptul de a ține un Statut și să-și aleagă alt meșter din rândul meșterilor Frăției.

22. Dacă se prezintă un companion în meserie, care după ce a lucrat în ramură, dorește să avanseze, el trebuie să fie acceptat.

23. Dacă se formează un nou șantier acolo unde nu mai există nici unul, sau dacă un meșter ar muri și altul l-ar înlocui, fără ca acesta să facă parte din această corporație, trebuie ca meșterul care deține documentele și Statutele corporației, în vigoare în acea regiune, să convoace un meșter înlocuitor pentru această corporație și să-l pună să promită că va ține totul în ordine, în conformitate cu drepturile lucrătorului. Oricine s-ar împotrivi acestei legi, nu va primi nici un sprijin de la companioni sau meșteri, și nici un companion sau meșter nu va intra pe șantierul său.

24. Cel care se află sub jurământ, legământ sau sub uniformă liber consimțită, nu trebuie acceptat în corporație, fără dezlegare de la cei care l-au legat. Chiar și căsătoria este un jurământ, drept urmare, la înscrierea în corporație nevasta trebuie să-i fie alături și trebuie să consimtă să-și lase soțul să intre în corporație. Consimțământul odată dat, el nu mai poate fi retractat în timp.

25. Copiii lui Solomon fiind un companionaj al Datoriei Libertății, nu pot fi țintuiți în nici un fel cu legământe sau jurăminte. Dacă un companion face un astfel de legământ sau jurământ pe timpul cât aparține Frăției, lucrul acesta este cercetat doar de către Staroste și el va hotărî dacă acela va rămâne sau nu, în Frăție. Însă, acel lucru va trebui consemnat în documentele corporației.

26. Toți membrii corporației se angajează prin acest Statut că punerea în aplicație a tuturor punctelor și a tuturor regulilor de mai sus, să se facă în mod pașnic și în bună înțelegere, pentru folosul tuturor.

Rescris la Arad, de către I.O.A.N. (Valentin S. Vârtan),
3 ianuarie 2011, România, U.E.