Max Heindel & Augusta Foss Heindel
"Originile Franc-Masoneriei
și ale Catolicismului"


~ Capitolul VIII - Calea inițierii ~

În capitolul trecut am văzut că trecerea Adeptului din tărâmul morții în cel al nemuririi a fost simbolizată de saltul îndrăzneț al lui Hiram Abiff, Marele Meșter al Templului lui Solomon, în Marea Incandescentă de Metal Topit și de trecerea sa prin Nouă Straturi Circulare ale Pământului, care formează Calea Inițierii.

Ne amintim de asemenea, că la sfârșitul călătoriei sale, Hiram, fiul lui Cain, primi de la strămoșul său un Ciocan nou și un Cuvânt nou, pe care trebuia să le folosească în Perioada Nouă. După Evanghelie, mai știm că Iisus, fiul lui Seth, imediat după coborârea de pe Golgota, intră în Straturile Subterane, unde rămase o vreme în comunicare cu spiritele de aici. Astfel, diferitele straturi de pământ, de la margine la centru, formează Calea Inițierii și pentru fiii lui Seth, și pentru cei ai lui Cain. De aceea se spune atât de puțin sau chiar deloc de construcția internă a Pământului în mulțimea de cărți oculte. Cei ce trăiesc psihic nu știu nimic, iar Cei Ce Știu nu vorbesc deloc.

Ceea ce spune "Cosmogonia Rozicruciană" este mai mult sau mai puțin Calea Inițierii ; oricum ea este păzită de diferitele ei fațete.

În timp ce mergem pe Pământ în corpurile fizice, suntem atrași spre centrul Pământului de forța gravitației, dar corpurile noastre fiind solide, adică de aceeași densitate cu materialele din care este compus globul, nu ne putem afunda în pământ cum ne-am afunda în apă sau cum am trece prin eter. Când "moartea" ne dezbracă de acest înveliș muritor, ne găsim în vehicule mai subtile, decât în elementele terestre. O persoană îmbrăcată cu aceste vehicule ar putea trece ușor prin toate straturile, până în Centru, dacă nu ar mai fi și alte obstacole. Aruncând corpul dens, nu mai este supus gravitației, ci levitației și de aceea, găsește destul de dificil să rămână la suprafața Pământului. Doar imediat după "moarte", când este încărcată de eterul cel mai grosier și de Materia Dorinței, este posibil acest lucru.

Cu cât pe parcursul vieții a acumulat substanță densă, țesută din natura emoțiilor josnice, cultivând obișnuințe de alcoolism, de ură, de răutate, de emoții imorale sau vicii de disprețuit, cu atât corpului eteric îi va fi mai greu să se desprindă din jurul caselor de noroc, cârciumilor sau locurilor rău famate.

Omul cu aspirații superioare posedând un ideal elevat, cum este cel ce caută Calea Inițierii, va resimți o altă forță de levitație. Atrăgându-l spre înalt, spre straturile cele mai pure ale atmosferei, unde se găsește Primul Cer, este astfel ajutat să progreseze pe Cărarea Inițierii. Se spune că anumiți inițiați au trecut de Legea Gravitației și s-au ridicat în aer cu tot cu corpul dens, în anumite momente, pentru un scop bine definit. Iată așadar, că acești inițiați pot anula Legea Gravitației folosindu-și corpul eteric ; prin urmare încă de pe acum, ei ne pot învăța cum să trecem prin Cele Nouă Straturi Terestre.

Se spune că Iisus era fiul unui dulgher, dar cuvântul grec era "tekton", care mai semnifică și "constructor" ; "arche" însemnând Materie Primordială.

Se poate spune la fel, că Iisus Însuși era dulgher. Într-advăr, era un Tekton, Constructor sau mason, un Fiul al lui Dumnezeu, Marele "Archetekton". La vârsta de 33 de ani, când luă cele 3 x 3 (9) Grade ale Masoneriei mistice, coborî în Centrul Pământului.

La fel, fiecare tekton, mason sau Phree Messen ( fiu al luminii ) - nume moștenit de la egipteni - coboară prin cele 9 Straturi Circulare ale Pământului. Găsim în momentul primei veniri a lui Christos, pe Hiram Abiff ( fiul lui Cain ) și Solomon ( fiul lui Seth ) reveniți pe Pământ pentru a primi de la El, Marea Inițiere în Misterele Creștine.

În capitolul trecut, am văzut legat de Piatra Filosofală, că șira spinării este laboratorul principal al alchimistului, că focul spiritului spinal zămislit, dirijând forța creatoare spre înalt, prin canalul spinal, face să vibreze corpul pituitar și glanda pineală ( epifiza și hipofiza - n. trad. ), dând astfel omului un al treilea ochi, ce se deschide spre Lumile Spirituale. Când Focul spiritului a evoluat destul, poate citi la propria-i lumină, Înțelepciunea Străveche. Iată de ce Iisus Christos își îndemna discipolii să fie înțelepți precum șerpii ... cuvântul egiptean "naja", însemnând "șarpe" și este folosit cel puțin o dată în Biblia ebraică, în Psalmul 57.4.

În Egiptul Antic, faraonii erau regi și preoți, îndeplinind acest dublu oficiu, purtau o dublă coroană, având un Ureus sau cap de șarpe, așezat în așa fel încât atunci când purtau această tiară, Ureus părea să iasă din frunte între sprâncene, simbolul înțelepciunii celui ce o purta.

Vă reamintim că după Biblie, spiritul lui Lucifer îi apăru Evei sub forma șarpelui, fiul înțelepciunii. După Legenda Masonică, din această uniune cu Eva se născu Cain. Se mai știe că spiritul lui Lucifer o părăsi pe Eva, care deveni văduvă. Cain era deci, fiul șarpelui înțelepciunii și al văduviei. Șarpele de pe frunte era semnul recunoașterii inițiaților, fiul văduvei și al spiritului luciferian. Îl recunoaștem pe Hiram Abiff în încarnarea următoare prin acest însemn. Atragem în mod special atenția asupra următoarelor puncte luate din Testamentul Catolic Latin : În cartea lui Samuel ( 1-19 ) se vorbește de "Naioth", loc unde se găsea o școală de profeți și văzători, dintre care și Samuel. "Naioth" este femininul plural de la "naja" ( șarpe ). În versiunea latină, același loc este desemnat sub numele de Naim, iar Eusebiu spune că se găsea prin preajma Endorului, localitate unde locuia vrăjitoarea, prin intermediul căreia Saul a vorbit cu Samuel după "moartea" sa. Dar nu trebuie să presupunem că "Naioth" sau "Naim" erau locuri, sau că numele acestea puteau fi folosite unul pentru celălalt. Ele desemnau două clase de oameni înzestrați cu puteri spirituale foarte diferite și egiptenii vechi distingeau pe cei cu Ureus între sprâncene, de cei cu Ureus în buric. Aceștia din urmă erau mediumi ce primeau impresii de la spiritele controlate prin plexul solar. Aceștia la evrei, erau denumiți într-o manieră precisă, sub termenul feminin de "Naioth", pentru a indica calitățile lor negative.

Prin urmare, avem o diferențiere între Clarvăzătorul Voluntar și Inițiat, reprezentat de egipteni cu Ureusul pe frunte, care la evrei era numit "Naim", un sufix masculin plural, utilizat pentru a desemna facultățile spirituale pozitive. Versiunea catolică latină a Noului Testament ( Luca 7 ; 11-15 ) vorbește de persoana înviată de Iisus, ca fiind "fiul văduvei din Naim".

La acea vreme, Calea Inițierilor nu putea fi accesată, până când Cea de-a Noua Arcă a Misterelor Minore nu a fost depășită printr-un Moment, în care toți candidații unui Ciclu de Evoluție, devin aspiranții Marilor Mistere. Ori pentru acest lucru, era nevoie de Marele Inițiat Iisus, care să deschidă Poarta Marilor Mistere.

Aflăm că în Loja Veche Phree Messen ( Fiii Luminii ) de Rit Egiptean, de care aparținea și ramura rasei anglo-saxone, pronunțarea cuvântului "nain" ( însemnând nouă ), avea ca și semnificație originală un cuvânt apropiat celui din Egipt. El însă a fost alterat în timp ( în engleza actuală "nine" = 9 și se pronunță "nain" - n. trad. ), pentru a înșela pe toți ce nu aveau dreptul la Cunoaștere. ( ! )

Dar toate lucrurile se transformă pe Pământ, chiar și metodele de inițiere ; până și condițiile cerute. Hiram Abiff eșuă în marele său efort de a realiza Mărea de Aramă. Pentru că el, fiu al spiritelor luciferiene ale focului, nu știa să amestece Elementul Foc cu Apa vărsată în creuzetul său de fiii lui Seth, creaturi ale Dumnezeului apei, Iehova.

Acum însă, el primi un Ciocan Nou în formă de cruce și un Cuvânt Nou, înscris pe un disc. Cu ajutorul acestor Două Principii, înainte să fie omorât de adversarii săi, și-a adormit spiritul, până în ziua când a fost reînviat ca Lazăr, fiul văduvei din Nain, de către gheara puternică a Leului lui Iuda. Atunci, el regăsi Discul și Ciocanul Nou ; Crucifixul și Discul, Simbolul Mistic al Trandafirului. În aceste Două Simboluri, se găsește ascuns Marele Secret al Vieții, amestecul Apei și al Focului simbolizat prin seva fluidă a pământului urcând prin tulpină și prin, caliciul florii, până la petalele pătate de foc, născute în puritatea Soarelui, dar protejate încă prin spinii spiritelor luciferiene.

Masoneria exoterică, partea externă a Ordinului Mistic, formată din fiii lui Cain, a atras în timpurile moderne Elementul Masculin cu vehiculele polarizate fizic pozitiv și le-a educat în industrie și politică, dirijând astfel dezvoltarea materială.

Fiii lui Seth, constituind-se în cler, au exersat influența asupra corpurilor vitale al Elementului Feminin, pentru a domina dezvoltarea spirituală.

În timp ce fiii lui Cain munciră prin Franc-Masonerie și grupuri analoage, începând să lupte deschis pentru cucerirea Puterii Temporale. Clerul a ripostat la fel de energic și poate în chip mai eficient, pentru a-și conserva imperiul pe dezvoltarea spirituală a Elementului Feminin.

Observatorului ocazional, i s-ar părea poate că nu există antagonism hotărât între aceste două mișcări, dar, deși Franc-Masoneria de astăzi nu este decât învelișul substanței mistice vechi, și deși catolicismul a pălit teribil în timp, sigurul lucru care persistă este vivacitatea războiului care există între aceste două organizații. Totuși, eforturile Bisericii nu sunt concentrate pe mase, cât pe cei ce caută să trăiască o viață superioară, în vederea admiterii în Templului Misterului și a învățăturii producerii Pietrei Filosofale.

Cum Umanitatea progresează și evoluează, corpul vital se polarizează pozitiv, într-o manieră permanentă, dând celor două sexe o dorință mai mare de spiritualitate și deși trecem de la partea masculină la cea feminină în încarnări alterate, polaritatea pozitivă a Corpului Vital devine tot mai pronunțată pentru cele două sexe.

Aceasta explică tendința crescândă spre altruism, care s-a dezvoltat ca urmare a suferințelor îndurate în timpul Marelui Război ( 1918 ), căci toate națiunile au spus că va trebui obținută o pace durabilă unde "săbiile se vor transforma în brăzdare de plug și baionetele în seceri".

În trecut, Umanitatea a proclamat frăția universală ca pe un ideal mare, dar trebuie să ne apropiem mai mult pentru a fi în acord complet cu Christos. El a spus ucenicilor săi : "Voi sunteți prietenii Mei". Între frați și surori, ura și dușmănia nu pot exista, dar prietenia este expresia iubirii și nu poate fi separată. "Prietenia universală" este cuvântul magic care va elimina deosebirile. Ea anunță pacea pe Pământ și bunăvoința printre oameni. Aici se găsește marele ideal proclamat de Asociația Rozicruciană, un ideal care indică cel mai scurt drum pentru intrarea în Cerul Nou și Pământul Nou, unde fiii lui Cain și fiii lui Seth vor fi definitiv uniți.


Copyright © july 2007
i fiii lui Seth vor fi definitiv uniĆŁi.

Copyright © july 2007