Max Heindel & Augusta Foss Heindel
"Originile Franc-Masoneriei
și ale Catolicismului"


~ Rezumat ~

Este necesar să tragem o concluzie, să rezumăm punctele esențiale care au fost prezentate în aceste capitole, despre Franc-Masonerie și despre Catolicism.

Este de înțeles că termenul "catolic" pe care îl folosim în această operă, nu se raportează doar la Biserica Romano-Catolică, "catolic" fiind luat în sensul său "universal", în sensul în care cuprinde toate religiile fondate de Fii lui Seth.

Originea curentelor spirituale și temporale ale evoluției poate fi definită după cum urmează :

Iehova o crează pe Eva, o ființă umană.

Samael, spirit luciferian, se uni cu Eva și zămisli un fiu, semi-divin, Cain. Cum Eva a fost abandonă înainte de nașterea copilului, Cain deveni "fiul văduvei" și un "șarpe înțelept".

Apoi, Iehova îl crează pe Adam, o ființă umană ca și Eva.

Adam și Eva se uniră și procreară un copil uman ca și ei, numit Abel. Iehova, fiind Dumnezeul Lunar asociat cu apa, rezultă o dușmănie între Cain ( fiul focului ) și Abel ( fiul apei ). Astfel, Cain îl ucise pe Abel și a fost înlocuit cu Seth.

După generații, fii lui Cain deveniră artizanii lumii, abili în mânuirea focului și a metalelor. Idealul lor masculin, era Hiram Abiff, meșterul artizan.

Pe de altă parte, Fiii lui Seth deveniră Clerul ce susținea idealul feminin, Fecioara Maria, guvernându-și supușii prin Apa Magică așezată la intrarea în templelor lor.

Eforturi diferite au fost depuse în timp, pentru a uni cele două curente ale Umanității și de a o emancipa, de către strămoșii lor, Iehova și spiritele lui Lucifer.

În acest scop a fost construit Templul Simbolic după directivele lui Solomon și Marea de Aramă a fost turnată de către Hiram Abiff, un fiu a lui Cain. Însă, principalul scop nu a fost atins, iar unificarea eșuă.

Moise, șeful desemnat de către Dumnezeu în diasporă, încarnat mai târziu în Ilie, conduse Umanitatea în perioada sa de copilărie. Apoi, reveni pe Pământ ca Ioan Botezătorul, vestitorul unei noi diaspore, Era Creștină. Eroii dramei mondiale se născură în același moment, pentru a-și sluji frații.

La confecționarea Mării de Aramă, Hiram Abiff primi Botezul de Foc, prin Cain, care eliberă spiritele luciferiene. Primi de asemenea, un Ciocan Nou și un Cuvânt Nou. La nașterea Noii Ere, el se reîncarnă sub numele de Lazăr, fiul văduvei din Nain și a fost ridicat prin puternica gheară a Leului la rangul nemuritorilor, sub numele de Christian Rosenkreutz.

Solomon, fiul lui Seth, reveni și el, și se încarnă în Iisus. Botezul de Apă, administrat de Ioan, reprezentantul lui Iehova, îl eliberă și pe el. În acest moment, la coborârea spiritului Christos, el îi cedă trupul și se așeză de partea Noului Conducător.

Religia a pălit teribil o dată cu trecerea anilor. Puritatea sa primitivă a dispărut cu mult timp în urmă sub stăpânirea dogmei și de mult ea nu mai este catolică, adică universală. Secte s-au născut într-o parte și în alta, dar în lumile invizibile, Iisus ne învăluie în dragostea sa și ne cheamă cu credință în Numele Său. La final, va uni în Regatul lui Christos, toate religiile împrăștiate.

Christian Rosenkreutz a fost desemnat de fiii lui Cain, drept reprezentant al celor care caută Lumina Cunoașterii Focului Sacru pe Altarul Mistic. La fel cum energia inoculată de strămoșul lor divin, Samael, îl conduse pe Cain să muncească și să creeze, în același fel această tendință spirituală îi împinge să lucreze la propria salvare prin Focul Tribulației, unde își croiesc pentru ei haina de Nuntă de Aur, acel "Sesame, deschide-te !", care permite accesul spre Lumile Invizibile. Și cum sângele purificator al lui Iisus este absolut necesar pentru milioanele de frați mai slabi, nu ne putem îndoi de faptul că, în momentul în care bărbații și femeile vor pătrunde în Masoneria Mistică pentru a clădi conștient Templul Sufletului, vom asista la venirea mai rapidă a lui Christos, iar Rasa pe care o va guverna prin Legea Iubirii, va fi mai puternică.


Copyright © july 2007
>