Școala Solomonară - Astrophilia

Coperta : Iosif O. Stroia - "Lapis"
(Triptic - tehnică mixtă).
Artist grafician, promotor al stilului artei hiperfizice.
www.stroiaart.ro

~ 01. Hieratica și Demotica Zodiilor ~

Începuturile Cunoașterii Mistice poate fi fi socotită o dată cu primul document scris. Până atunci, nu a existat decât Tradiția Orală, care însă poate fi alterată la schimbările dintre generații ; prin urmare, pentru sceptici ea rămâne îndoielnică ca formulă asociată Cunoașterii. Conform materialelor apocrife, Primul Document scris ar fi petiția Îngerilor Decăzuți, către Dumnezeu, redactată de către Patriarhul Enoh, amintit în Vechiul Testament ( Geneza 5.18 – 6.7 ). Cele 365 de Cărți scrise mai apoi, de către Patriarh, fiului său Metusala, până nu demult, au fost considerate o bună perioadă de timp, în totalitate pierdute. Din fericire însă în zilele noastre, o bună parte dintre ele au fost regăsite atât la marginea deșertului de lângă Marea Moartă, cât și în alte locații sau după ce au fost transcrise, au fost regăsite prin rafturile uitate de timp, ale unor biblioteci …

În lucrarea de față, argumentele Cunoaștererii Științifice sau celei Artistice sunt acceptate, în măsura în care aceste discipline sunt dispuse să-i acorde Cunoașterii Mistice o binemeritată întâietate, ca un gest de politețe pentru faptul că a fost Prima formă de Cunoaștere notificată în documente. Știința Ocultă ca secțiune al acestei Cunoașteri, ne transmite că Limba lui Adam, adică a primilor oameni de pe planeta noastră, a fost o Limbă Naturală, înțelegând prin aceasta că fiecare cuvânt rostit de către primii oameni, avea o reprezentare concretă în Lumea Fizică, fără alte elemente cum ar fi : subtilități metaforice, comparații, antiteze ...

Școala Solomonară consideră și ea, că Umanitatea la început, utiliza o limbă ce poate fi socotită drept hieratică în exprimări, așa după cum explică și Diodor din Sicilia în Bibliotheca Istorica, cartea I, LXXXI. El afirmă că sacerdoții egipteni își învățau copiii două feluri de scriere : una preoțească ( hieratikos = preoțesc ) și alta care era predată în școli ( demotica = populară ).

O dată cu încercarea de notificare a primelor metafore pe fondul unor exprimări hieratice, apar conjunctural și primele translatări către frazologia demotică. Enoh,primul scrib din lume, nu a fost scutit de aceste dificultăți, într-un timp în care Oamenii asistau la coborârea Îngerilor Veghetori pe Muntele Moriah. Dificultățile au apărut în momentul în care scribul nu a putut descrie cu precizie lucrurile văzute cu prilejul vizitei sale în Cer, pe aripile a Doi Îngeri, apoi de către Arhanghelii Gabriel, Pravuil și Uriel.

Cuvântului Rostit, i s-au adăugat așadar, sensuri comparative, atunci când reprezentările din Lumea Fizică nu mai corespundeau celor aflate în Dimensiunile Eterice. Amestecarea sensurilor cuvintelor s-a adâncit, pe măsură ce oamenii învățau tot mai multe lucruri despre aspectele subtile ale Lumii Fizice, guvernate în acele timpuri de către Cele Patru Spirite Elementare, care ulterior au fost detronate de către Îngerii Veghetori.

Atunci când gândul a trebuit să exprime simțurile, proiecțiile mentale căutau comparații cu ceea ce oamenii vedeau în natura înconjurătoare. Extensiile limbajului s-a diversificat atât de mult în zilele noastre, încât cuvintele de azi pot exprima ușor chiar sensuri antagonice ; iar cititorul subtil, le poate percepe dincolo de imaginea acestora ... Altfel spus, omul modern nu mai dispune de baza hieratică ale cuvintelor ce le utilizăm în mod curent pentru a exprima concomitent atât atributele mentale ale acestora, cât și sensurile lor de natură descriptiv-operative.

Citind de la capitolul 23-versiunea Belgrad ( Cartea XVII - versiunea etiopiană ), unde Enoh în călătoriile sale face referiri și la aștri, putem observa că primele transvazări ale vorbirii hieratice s-au declanșat în momentul în care Cuvinte trebuiau să simbolizeze semnificații și reprezentări mentale ale Zodiilor, Planetelor sau ale unor Lumi aflate în afara Planului Fizic. Aflăm de asemenea, din "Cartea mersului Luminătorilor Cerești", că după descinderea Veghetorilor pe Muntele Hermon ( Moriah ?), este foarte probabil ca acești Răzvrătiți să se fi străduit să se facă înțeleși de către femeile pământence, care deja vorbeau o limbă ușor deformată, față de cea moștenită de la Părinții Adam și Eva, care au locuit și în Paradis.

Aflăm de asemenea, din "Cartea mersului Luminătorilor Cerești", că după descinderea Veghetorilor pe Muntele Hermon ( Moriah ?), este foarte probabil ca acești Răzvrătiți să se fi străduit să se facă înțeleși de către femeile pământence, care deja vorbeau o limbă ușor deformată, față de cea moștenită de la Părinții Adam și Eva, care au locuit și în Paradis.

Mai aflăm din Carte, că Veghetorii îl roagă pe Enoh să le fie Mesager, pentru a cere Iertare și Îndurare de la Dumnezeu, după ce au păcătuit cu femeile. Este amintit și faptul că tot aceștia i-au învățat pe oameni să fabrice cerneală din negreala cenușii, pe care s-o picteze cu pensula pe piele sau scoarță. Probabil, considerau că doar Enoh stăpânea deja un limbaj adecvat, ce putea ilustra stări sau niveluri de înțelegere între Două Lumi ... așa că trebuia inventat atât scrisul, cât și ustensilele și suportul aferent.

Putem afirma că acea petiție, era redactată într-o exprimare hieratică, reflectând Limba Îngerilor, ce încă era cunoscută de către Patriarhi. Petiția însă nu a fost acceptată de către Dumnezeu iar Enoh va fi condus de către Îngerul Uriel prin toate Lăcașurile Ceresti ale Cunoașterii, pentru a vedea el ca și Om, cam de unde luaseră Veghetorii acele cunoștiințe. Prin acest peregrinaj prin Ceruri făcut de către Enoh, Dumnezeu a întărit legătura sa cu Omul, pentru ca Îngerii Veghetori să nu se mai aibă atuul superiorității Cunoașterii, față de acesta.

Îngerii Decăzuți și-au adaptat așadar, limbajul celest ( hieratic ) la nivelul de comunicare utilizat deja de către pământeni ( cvasidemiotic ), pentru a se apropia de aceștia, prin limbajul ce reflecta tot mai des, precepții mai degrabă grosiere despre Lumea Fizică decât reprezentarea mentală cu atributele specifice lucrurilor.

După revenirea sa pe Pământ, Enoh a scris în cele 365 de Cărți mai multe lucruri ; unele făcând referință la înșelătoriile Veghetorilor când aceștia le-au predat oamenilor Științele Sacre, așa cum au fost ele percepute, din vremea când se puteau plimba nestingheriți prin Ceruri. Ei dacă au privit la natura Mersului Aștrilor acolo în Biblioteca Celestă, nu puteau desluși însă și Dinamica în Timp a Creației, pentru că Uriel care deținea aceste Chei, nu împărtășise aceste lucruri Îngerilor. Dacă Semyaza (Lucifer) a stat alături de Dumnezeu la Facerea Lumilor, nu înseamnă că acestui Înger i s-au făcut cunoscute și Misterele Creației !

Ni se relatează faptul că că inițiatorii științelor astrologice, îngerii Kokabâel și Baracăâl au început să-i învețe pe oameni o știință -astrologia- asupra cărora nici ei nu aveau un control deplin. Se pare că ei nu înțelegeau principiul Mișcării Universale, a Evoluției în Spirală a Universului.

Îngerii Veghetori fiind ființe eterice, lipsite de creier fizic, percep Lumea, ca un Sistem Static, circular, analogic. Logica gândirii în spirală le este străină, iar acest motiv i-au determinat să se împerecheze cu oamenii, pentru ca urmașii lor să dobândească un creier fizic ... Apoi, cu ajutorul acestor creaturi hibride, și-au propus să "înghețe Timpul" și astfel să împiedice orice formă de Evoluție la nivelul Celor două Spirale ale Universului. A existat așadar, un Plan de de Uzurpare a lui Dumnezeu și a Lumilor create de El, pus la cale de către câțiva Îngeri și a unor ființe hibride numite Egregori.

Cine consultă lucrarea gnostică "Pistis Sophia", poate observa în Cartea I, capitolele 25-29, că istoria acestor revolte ale Egregorilor este reluată, sub forma unor întâmplări petrecute cândva, mai înainte de începuturile lumii ... probabil într-o Dimensiune Paralelă Statică, pe care Enoh o localizase în Al Cincelea Cer.

Există elemente care nu sunt conținute în știința astrologiei, ca și cum cei care au predat-o ori au avut lacune despre evoluția Universului, ori că ceva a împiedicat transmiterea cunoștințelor la nivel integral, chiar pe calea Tradiției Orale ... Toate aceste lacune în sfera cunoașterii s-au perpetuat, iar acum vedem cum astrologii greșesc în predicțiile lor ! Este posibil că acum 6.030 de ani ( iulieni ) lucrurile să se fi potrivit oarecum, deoarece harta cerului de atunci, nu evoluase prea mult, față de momentul coborârii Veghetorilor pe Pământ.

Oare de ce nu au putut estima acești Îngeri ca în următorii 6.000 de ani, urmașii lui Adam vor descoperi niște calculatoare, cu ajutorul cărora și un copil, va putea prefigura o hartă a cerului în avans chiar și cu 10.000 de ani ? Răspunsul este simplu: Îngerii gândesc analogic, strict raportat la o bază de date inițială, fapt ce confirmă lipsa creierului fizic, în ciuda faptului că au putut să-și făurească cu Puterea celor Patru Spirite, forme fizice. Formele fizice pe care și le-au făurit, aveau trăsături legate de Sensurile Hieratice deformate ale unor Atribute Spirituale pe care le primiseră de la Dumnezeu. Ori acele Atribute ca toate atributele, nu aveau nevoie de creiere fizice.

Chiar dacă ei pot traversa Timpul atât în Trecut cât și Viitor, probabil că nu pot face și corelările dincolo de Sensul Istoric Temporar. Puteau vedea creația Omului în materie de calculatoare ; însă de acolo din Trecutul Universului Paralel, ei nu reușeau să le mai înțeleagă și întrebuințarea. Ce putem spune așadar, despre așa zișii inventatori ai Astrologiei ?! Că "știința " lor, în zilele noastre, este atemporală și ireală, atâta timp cât cei care au predat-o nu i-au învățat pe oameni și corelarea zodiacului în funcție de precesia constelațiilor într-un Univers aflat în Expansiune.

Putem vedea după cum reiese din Tabelul 2, de la capitolul "Stele Fixe", că cerul din zilele noastre este destul de diferit, față de acum 6.000 de ani. În trecut verbele specifice zodiilor reflectau un anumit tip de vibrație emanată de configurația zodiacală existentă în acele momente istorice, pe un firmament al începutului lumii.

Dacă spre exemplu, nativilor din Zodia Berbecului le-au fost imprimate stările psihice specifice verbului "A Fi", acest lucru nu cred că se mai potrivește în zilele noastre, decât într-o foarte mică parte.

Astrologia afirmă că zodiile sunt impregnate cu vibrațiile specifice, datorită constelațiilor ce le guvernează.

Zodia Berbecului în preajma anului 2.000 este localizată începând cu gradul 28 din Berbec, până în al 28-lea grad din Taur. Concluzia ar fi aceea că în ultimii 7.000 de ani această zodie și-a schimbat locul, ocupând în mare parte ceea ce a fost cândva ... zodia Taurului.

Prin urmare, nativilor născuți între gradele 28 până la 30, li se mai potrivesc conform tradiției, verbul "A Fi" ; însă cei care se nasc înainte de gradul 28 primesc caracteristicile verbului "A Crede", specific zodiei Pești.

Cei care se nasc în zilele noastre, după gradul 30, care acum 7.000 de ani încheia zodia Berbecului, vor fi în continuare tot "berbeci", chiar dacă se nasc să spunem, în data de 15 mai ! Aceasta pentru că, așa cum spuneam mai sus, în zilele noastre gradele specifice tradiționalei zodii a Berbecului, se situează în Constelația Taurului. Prin urmare, am putea avansa ideea că și verbele specifice zodiilor ar trebui regândite când întocmim o temă natală ( astrogramă ).

Școala Solomonară a cunoscut încă din vechime, lipsa de precizie a Astrologiei și din această pricină nu-i acordă o importanță practică.

Dar, pentru că tot ne-am propus un joc al “Artei pentru Artă”, propun să schițăm un model de corectare a specificului zodiilor, în lumina verbelor tradițional-astrologice care acum ( în zilele noastre) sunt practic, intersectate. Iată ce ar putea rezulta acum în 2014 :

Zodia Berbec ( verbul caracteristic "A Fi" ) : începe de la gradul 28 Berbec și se termină în cel de-al 28-lea grad din Taur.

Din Efemeride aflăm că :

- gradul 28 în Berbec, corespunde zilei de 19 aprilie.

- gradul 28 Taur, corespunde zilei de 20 mai.

Zodia Taur ( verbul caracteristic, "A Avea") : începe de la gradul gradul 15 Taur și se termină la gradul 28 în Gemeni.

În anul 2007, această zodie începe să se manifeste de duminică, 6 mai și se va încheia miercuri, 20 Iunie.

Zodia Pești ( verbul caracteristic, "A Crede" ) : conform tabelului, în zilele noastre, ea este cuprinsă în intervalul : 10 ° Pești, până la gradul 28 Berbec.

Urmărind în Efemeride, acest interval corespunde de joi, 1 martie până joi, 19 aprilie.

Putem constata că această zodie apare într-o formă evident alungită, adică în expansiune.

De asemenea, Zodia Vărsătorului ( verbul caracteristic, "A Ști" ) este situată conform tabelului, între gradul 9 Vărsător și gradul 24 în Pești, fiind așadar și ea, tot într-o situație de expansiune.

De asemenea, Zodia Vărsătorului ( verbul caracteristic, "A Ști" ) este situată între gradul 9 Vărsător și gradul 24 în Pești, fiind într-o situație paradoxală luată în plan, dar de fapt în expansiune, datorită răsucirii în 3 D. Avem așadar, o zonă vidă ( ca proiecție pe un Plan !) cuprinsă între gradul 10 în Pești și gradul 24 Pești, unde influențele Vărsătorului se intersectează cu cele ale Peștilor. Asemenea zone vide sau de interferență, există la toate cele 12 Zodii. Poate că unii au îndoieli față de acest demers în legătură cu zodiile. Alții însă, deja au făcut acest pas în Astrologia Modernă.

Totuși, pentru liniștirea spiritelor mai sceptice, vom facem proiecția în plan al acestor elemente reale din punct de vedere spațial - tridimensional. Prin urmare, aceste proiecții nu dau rezultante atât de stranii precum stau ele în realitate, așa cum le-am descris mai sus. Dacă am întocmi Tabelul 2 în baza acestor date reale, rezultatul ar fi halucinant; prin urmare este preferabil să utilizăm proiecția datelor în plan, iar tabelul devine acceptabilă și din perspectiva celor familiarizați cu astrologia ...

Există deja programe performante pe calculator, ce cuprind și opțiunea pentru întocmirea Zodiacului Sideral, corelat cu aspectul actual al Constelațiilor, văzute de pe Pământ.

În mod tradițional, majoritatea astrologilor determină Ascendentul și Casele în Sistemul Tropical, care iată, pe lângă faptul că ne trimite la o lume demult apusă, poate amprenta în mod negativ EUL consultantului, printr-o impregnare a subconștientului cu o personalitate falsă.

Sistemul Sideral plasează observatorul ( astrologul ) în Punctul Stelei Polare și execută o proiecție circulară și în plan, a zodiilor, așa cum se văd ele în realitate în zilele noastre, în conformitate cu toate calculele și observațiile astronomice. Este desigur, o abordare mai delicată, mai pretențioasă, care-i cere astrologului niște cunoștințe mult mai solide în domeniul matematicii și astronomiei, decât în sistemul clasic-tradițional.

Cine a lucrat deja în Sistemul Sideral, observă ușor diferențele de Ascendent și de poziții ale Planetelor sau Caselor, față de cel tradițional - Sistemul Tropical. Majoritatea celor care au făcut deja acest pas, au renunțat în cele din urmă la povestea aceasta cu Astrologia. Au sfârșit așadar, prin a nu-i mai acorda vreo importanță majoră pentru devenirea lor spirituală.Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Școlii Solomonare