Școala Solomonară - Astrophilia

Coperta : Iosif O. Stroia - "Lapis"
(Triptic - tehnică mixtă).
Artist grafician, promotor al stilului artei hiperfizice.
www.stroiaart.ro

~ 08. Nodurile Lunii sau Axa Dragonului ~

Aceste puncte, din perspectivă astronomică, sunt locurile geometrice, unde Luna taie eliptica Pământului pe drumul lui în jurul Soarelui.

În astronomie, le găsim sub termenul generic de Puncte Echinocțiale, atunci când ne referim la alte corpuri cerești ce gravitează pe anumite eliptici în jurul astrului central.

Dacă eliptica Pământului este traversată de Lună de la Sud la Nord, punctul se numește Nodul Nord ( Capul Dragonului ). Dacă această întretăiere se va produce de la Nord la Sud, ea se va numi Nodul Sud ( Coada Dragonului ). Cele două puncte sunt opuse și au o mișcare normală aparent retrogradă, cu un ciclu complet de 18 ani și 7 luni. Totuși, pentru că observatorul virtual se găsește pe Pământ, datorită diferențelor de viteză de rotație ( 24 de ore, în cazul Pământului și 28 de zile, în cazul Lunii ), uneori acestuia i se pare că mersul aparent al acestor două puncte ( imateriale ! ) sunt directe.

Este vorba despre aceeași convenție prin care stabilim că planetele au uneori, mișcare aparent retrogradă. Numai că, în cazul Nodurilor Lunare, lucrurile stau exact invers, deoarece mersul aparent normal ale acestora este retrograd, iar uneori ( mai rar ) îl avem în aparență, direct. Din acest motiv, în efemeride îl găsim de obicei descrescător și în sensul acelor de ceasornic și mai rar, vedem că prin valorile sale el merge aproape în același sens cu planetele.

Prima și cea mai importantă aplicație care i se poate atribui Axei Dragonului, este legată de funcția de focalizare :

- Prin Nodul Nord, ea focalizează toate caracteristicile ce compun Casa și Semnul unde acesta se găsește.

- Nodul Sud vede lucrurile ca și cum ne-am uita pe vizorul ușii de la apartament ; are așadar o funcție divergentă pentru acea Casă sau Semn. În acest loc, toate caracteristicile ce compun Casa sau Semnul vor fi mai difuze, mai puțin coerente, însă cuprind un volum mai mare de Informații. Aici, nativul va primi și cel mai slab ajutor, din toate perspectivele ! Cu acestea, lucrurile ce au legătură cu Nodurile Lunare ar trebui să se oprească aici.

Din studiul astrogramelor reiese că majoritatea dintre noi avem ( atenție, nu toți !) un trecut karmic *, așadar am fost mai mult sau mai puțin timp, locuitori ai Lumii Vechi. În continuare, vom analiza și perspectiva karmică, atunci când analizăm o astrogramă unde apar planete sau / și asteroizi retrograzi. Convențional, planeta ( sau asteroidul ) retrograd sugerează un trecut karmic **.

Nodul Nord este important pentru astrofil pentru că el exprimă în astrograma pe care o are în studiu, către ce fel de Verb îl împinge Menirea nativului pe Pământ, încotro să-și îndrepte acțiunea, persoana supusă analizei. Pe de altă parte, Nodul Sud exprimă legătura cu Vortexul Lumii Vechi. Așadar, Nodul Nord ( Capul Dragonului ) indică devenirea, modul cum s-ar putea produce dumirirea individului vizavi de propriul său destin. Nodul Sud vorbește despre potențialul energetic, despre natura sursei energetice de care nativul dispune cu prilejul revenirii în lumea fizică. Axa Dragonului nu este legată de un anumit Destin, ci un cuvânt magic personal ce declanșează abilitatea fiecăruia dintre noi de a face uz de liberul arbitru, o abilitate de a atenua loviturile unui destin nefast ! Putem compara această axă cu un semnal într-un deșert !

Nodul Sud ne vorbește ( acolo unde există trecut karmic ) despre încarnările din Lumea Veche ; despre pozițiile sociale ocupate acolo, despre locația acelor încarnări. Este dacă dorim, un Curriculum Ancestralis, un act de identitate simbolic, ce-și relevă sensul mai mult prin clarviziune. Acolo unde nu există trecut karmic ( nașterile directe în dimensiunea creștin - ortodoxă ), acest Nod ne vorbește despre zona unde Dumnezeu îi pune nativului probe ale vieții grele, pentru care nativul poate alege o rezolvare perfect creștinească, chiar dacă aparent, totul ar justifica rezolvări violente, ori rezolvări de genul "dinte pentru dinte".

Privind poziționarea Nodului Nord, putem estima dacă nativul supus analizei își va conștientiza devenirea. Pentru o mai bună înțelegere, ne vom servi de un exercițiu mai sugestiv :

Reluăm unul dintre exemplele precedente, unde nativul are Capul de Dragon ( Nodul Nord ) în Rac și în Casa a VI-a pe astrograma noastră, cu domificație Campanus. Avem prin urmare, Coada de Dragon ( Nodul Sud ) în Capricorn și implicit, în Casa a X-a.

Stabilim cum am învățat până acum, verbele implicate în poziția Capului de Dragon : "A Simți" ( verbul Racului ) suprapus peste "A Servi - A Analiza" ( verbul Fecioarei ). Corelând semnificația acestora, înțelegem că nativului i s-a oferit portița să-și ofere serviciul după ce va supune analizei sale interioare prin intermediul simțului intuitiv, toate stările de fapt, a tuturor lucrurilor reprezentate de către Stăpânul Casei VI ( tradițional, zodia Fecioarei ). Practic, va sta într-o eternă dilemă : în ce să se încreadă, în intuiție ori în rațiune ?!

Despre Sursa Energetică pe care o utilizează nativul, putem să afirmăm că ea se regăsește în verbul "A Folosi" ( specific Capricornului ), situată însă, în Casa XII ! Sunt resurse energetice scoase cum s-ar spune, din cutia cu vechituri a Istoriei Umanității, sau din contră, dintr-o lume a viitorului, pe care majoritatea încă nu o întrezăresc.

Ciudat sau alambicat, acest lucru s-ar exprima prin faptul că nativul nostru se pune în serviciul semenilor, voluntar ; chiar dacă nimeni nu dorește acest lucru. Dacă nativul are planete retrograde, acest potențial ciudat, este moștenit din Vortexul Lumii Vechi ; mai exact din Era Racului, ce induce o predispoziție către valorile ancestrale, ce aveau ca și cuvinte-cheie : "casa, feminitatea, matriarhatul". O lume în care femeia descoperise prin pasivitate sau blândețe, comunicare cu Dumnezeu.

Dacă nu detectăm un trecut karmic, atunci este posibil ca toate aceste lucruri să fie dirijate de o entitate exterioară. În acest caz, faptele și credința nativului ne oferă repere legate de locul și proveniența acelei entități ; într-o astfel de situație, un dialog spiritual cu un astfel de nativ este de prisos. Nativul însuși este un spațiu complex, interferat în școală, în familie, devenind în cele din urmă, generatorul unui spațiu în care simțurile sunt întinse la maxim, pentru detectarea acelor vectori, ce pot servi la a se pune în serviciul pentru cei din jur.

Este nevoie iată, de o anumită abilitate de comunicare, din partea astrofilului cu nativul, în detectarea comună a unor particularități ale horoscopului, atunci când ne hazardăm să facem referiri la viețile anterioare. Am arătat că Astrologia Karmică se orientează după aspectul retrograd al planetelor în momentul nașterii.

Consider însă că acest lucru nu poate fi relevant oricând, deoarece spre exemplu, într-un Timp Natal Sideral, pot exista mai multe nașteri într-un spațiu geografic mic. Am putea avea uneori, chiar zeci de oameni născuți să spunem în nordul Moldovei, aproape la aceeași oră H. Prin urmare, la toți, aveam in efemeride, 3 - 4 planete retrograde, la o diferență de nici 1 ° al Ascendentului. Putem da exemplu cazul a 5 copii născuți în 3 sate apropiate între ele, la doar 3 - 4 km.

Un astrolog obișnuit, nu va putea face calcule atât de exacte încât să observe micile diferențe de ordinul celor câteva secunde - arc ! Astrofilul însă, va observa diferența prin clarviziunea discriminatorie, după ce va determina Scopul și Menirea fiecărui nativ născut, chiar și în aceste situații mai delicate.

Clarviziunea discriminatorie nu se poate dobândi însă, doar printr-un simplu studiu al unei cărți. Este un subiect ce necesită să fie tratat mai pe larg cu alte ocazii, îndemnând totuși, studentul solomonar să-și continue căutările, munca și studiu individual.

Scoala Solomonară oferă oricum, câteva repere legate de aceste determinări, oferindu-i fiecărui cititor prilejul și meritul, de a găsi Calea către Adevăr ... prin confirmări sau infirmări. Și la noi, este foarte important să înveți mai întâi să pui întrebări, la timpul și locul oportun. Ce trebuie știut, în acest sens ?

Mai întâi, trebuie observat dacă există planete imediat deasupra Descendentului, în Casa a VII-a. Această Casă ne arată cu cine ne însoțim, după cum Casa a IV-a ne oferă indicii despre entitatea cui ii slujim.

Semnificația acestor elemente trebuie să le corelăm și în funcție de poziția Cozii Dragonului, adică dacă aceasta prezintă sau nu, aspecte cu acele planete. Dacă nu avem planete în Casa a VII-a, trebuie observat aspectele planetelor retrograde cu Nodul Sud ( Coada Dragonului ), așa cum se procedează și în Astrologia Karmică. Un aspect benefic reprezintă o sugestie, după cum unul malefic, poate însemna o abordare greșită a lucrurilor din partea nativului, determinată chiar din dialogul cu acesta.

Mai apoi, Capul de Dragon oferă o referință despre o eventuală sugestie venită de la noi, ce ar putea conduce spre o auto-relevației a consultantului, pentru ca acesta să încerce să se pună în acord cu Legile lui Dumnezeu. Consultantul ar trebui să înțeleagă din acest dialog cu astrofilul, că tot ce există sub Soare, nu este rezervat doar pentru EL ! Să înțeleagă faptul că Legile lui Iisus sunt clădite pe altruism, empatie și filantropie, care exclud afișarea și lupta pentru Ego-ul propriu.

Consultantul trebuie să afle dacă are un mandat, sau dacă i s-a făcut o concesie de la Dumnezeu, când a venit în lumea fizică. Apoi, să înțeleagă cum trebuie să se servească de liberul arbitru având la îndemână în plus, informațiile furnizate de astrograma natală.

În continuare, voi furniza o hartă orientativă a locațiilor geografice sugerate de Coada Dragonului ( Nodul Sud ), în aspect cu planetele retrograde. Aceste locații sunt orientative, mai ales când încercăm să le corelăm cu estimarea vieților anterioare.

Când pe harta natală mai apar și Lilith, Ceres, Pallas, Juno și Vesta retrograde, în conjuncție cu Nodul Sud sau în aspecte de cvadratură, trebuie să fim atenți la interpolările acestora cu eventualele planete retrograde. Adesea, aceste elemente vorbesc despre fapte reprobabile sau despre mutări cu forța în alte zone geografice, ori de anumite accidente sau cataclisme în care acești nativi au fost protagoniști.

Berbec :

Polonia, Vechea Germanie, Japonia, Palestina Antică ( Israel ), Roma Antică, triburile Rasei Roșii Nord-Americane, Libia.

Cu Lilith retrograd : popoarele celtice.

Taur :

Babilon, Egiptul Antic, Persia, Estul Indiei Antice, China Antică din Sud-Est ( Katai ), Fenicia.

Cu Lilith retrograd : România preistorică, Tracia.

Gemeni :

Statele Unite și Canada, Ţara Galilor și Scoția, Franța ( Normandia ), Belgia, Capadocia sau Ţara lui Van ( Podișul Armeniei de Sud - în prezent : Turcia ).

Cu asteroizii Pallas și Ceres : Grecia Antică.

Cu Lilith retrograd : Egiptul de Jos.

Rac :

Ciad ( Africa Centrală ), Algeria, Georgia ( Armenia de Nord ), Olanda, Scoția, Mexicul precolumbian ( Aztecii, Mayașii ), Mongolia, Insulele Pacificului de Est, Monaco și Franța de Sud-Est. Statele Unite din Sud.

Cu Lilith retrograd : arhipeleagul grecesc.

Leu :

Italia, România ( până în 1859 ), Danemarca, Norvegia, Franța regală, Asia Mică de Vest.

Cu Lilith retrograd : triburile slave, până în secolul III.

Fecioară :

Grecia, Elveția, Brazilia, Nordul Italiei, fostul Imperiu Roman de Apus.

Cu Lilith retrograd : Scandinavia.

Balanță :

Libia, Austria, Argentina, China, Noua Zeelandă, Franța Republicană.

Cu Lilith retrograd : Insulele Pacificului.

Scorpion :

În mod tradițional, actualele State Islamice ( Tartaria ), Egiptul de Nord, Tibet.

Cu Lilith retrograd : unele populații din Orientul Apropiat.

Săgetător :

Spania, Ungaria, Maroc, Australia, Malta, Argentina.

Cu Lilith retrograd : popoarele vechi germanice.

Capricorn :

Liban, Vestul Siriei, Nordul Israelului, Albania, Persia, India, Bulgaria, Filipine, Peru.

Cu Lilith retrograd : Anglia.

Vărsător :

Atlantida, România după 1989, Rusia, Suedia, popoarele slave din Centrul Europei.

Cu Lilith retrograd : Fenicia.

Pești :

Egiptul de Sud, zona Mării Moarte, Portugalia, fostul Imperiu Roman de Răsărit.

Cu Lilith retrograd : coloniile Atlantidei.

* trecut karmic = ipoteză gnostică prin care se afirmă că fiecare spirit uman după moarte, după un timp, renaște în lumea fizică, îmbrăcând o nouă haină ( un nou corp fizic - feminin sau masculin - după caz ), în scopul unei evoluții spirituale. Frăția Solomonară are însă o altă viziune, mult apropiată de aceea a Bisericilor Ortodoxă și Catolică, pe care probabil o voi trata mai pe larg cu alt prilej. Cu toate că stăpânim foarte bine Știința Astrologiei, noi nu mai putem să acordăm nici un credit acestei povești. Așa cum nu putem crede nimic din filosofia ateistă sau teoria evoluționistă, pe care aproape cu toții am studiat-o în școli, pentru a primi nota 10, de la profesori ! Totuși, pentru a avea un dialog cu astrologii, dar și cu cititorii familiarizați cu Legea Cauzei și Efectului ( Legea Karmei ), facem efortul de a comunica în acest registru, acceptând această poveste ca pe o ipoteză de lucru seducătoare și interesantă, sau dacă vreți ca pe o poveste a trecutului umanității.


"Tot asa și noi, când eram copii, eram robi înțelesurilor celor slabe ale lumii ;
Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim infierea.
Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care striga : Avva, Părinte !
Astfel dar, nu mai ești rob, ci fiu ; iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
Dar atunci necunoscând pe Dumnezeu, slujeați celor ce din fire nu sunt dumnezei ;
Acum însă, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă întoarceți iarăși la înțelesurile cele slabe și sărace, cărora iarăși voiți să le slujiți ca înainte ?"

(Noul Testament, Galateni 4:3-9)

* * planetele retrograde dintr-o astrogramă, exprimă ( în viziunea Școlii Solomonare ) punctele dinamice unde îngerului păzitor îi este interzis de la Dumnezeu să intervină în destinul omului, lăsând loc liberului arbitru. În acele puncte și sub auspiciile acelor verbe, fiecare om are ocazia să se dăruiască aproapelui și lui Dumnezeu, iar existența sa pe acest Pământ să reprezinte un argument viu pentru propria-i experiență spre altruism, empatie și filantropie. Cvadraturile și opozițiile pot fi experiențe dure, iar conjuncțiile și trigoanele pot fi experiențe mai ușoare. Oricum, în ambele situații, Astrofilia recomandă rugăciune și post.Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Școlii Solomonare
goanele pot fi experienƣe mai uƟoare. Oricum, ün ambele situaƣii, Astrofilia recomandă rugăciune Ɵi post.

Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul ƞcolii Solomonare