Cartea II - "Bazilica"

~ II. 03. Măsurile ~

Se va confecționa mai întâi Crucifixul din lemn. Realizarea acestuia va avea ca și bază de plecare, Măsurile Episcopului care comandă construcția Catedralei.

Acest crucifix odată confecționat, va fi așezat în ceea ce va fi, centrul naosului. Dacă naosul va fi doar o navă cu boltă, atunci în acest loc se va atârna Candelabrul. Dacă este necesar și un Dom zidit, așezarea pietrelor finisate, se realizează "în Cheie". Odată realizat la sol, domul se ridică o dată cu cofragul de susținere și cu schelele, pe scaune și șuruburi de ridicare ... Domul se va consolida separat cu cel puțin patru coloane, așezate și ele succesiv, pe măsură ce acesta se înalță. Dacă întreaga biserică va fi așezată în arcade gotice, în punctul de Cheie, va fi trasat Centru Labirintului. Crucifixul va sta cu spatele la solstițiul de iarnă. Apoi, Măsurile și Temelia de la sud-vest.

Elevația și Perspectiva Exterioară a Punctului de Fugă să aibă încadrare perfectă a Crucifixului cu ogiva de la intrare, în așa fel, încât el să fie vizibil de la o distanță egală din curtea bisericii, cu distanța de la intrare până la Crucifix. Această încadrare ținea cont ca mărime și proporție de mărimea crucifixului aflat în mâna dreaptă și întinsă a Episcopului, care trebuie să se suprapună perfect peste Crucifixul din ogiva Naosului.

Templul Domnului nu poate fi construit decât după Regulile de Aur ale Lumii Vechi. Din acest motiv el va fi Măsurat după modelul Templului lui Solomon, însă prin Formă, el trebuie să întruchipeze Crucea Mântuitorului. O astfel de construcție, simbolizează în exterior Împlinirea Legilor Vechi, adică Cuvântul Mântuitorului, iar în interior ea trebuie să respire Legea cea Nouă.

Meșterul care proiectează o Biserică, trebuie mai întâi să afle în singurătatea sa interioară, cum anume sună Cuvântul în inima sa. Când va auzi Chemarea, înseamnă că este pregătit pentru lucrare (Psalmul 126).

Debir, adică Altarul sau Sfânta Sfintelor, va avea ca unitate de referință acei 20 x 20 de coți transformați după Măsura stabilită mai sus. Ogiva Altarului se va sprijini pe 3 pilaștrii. Pilaștrii, coloanele și capitelurile se aleg după cele Cinci Tipuri (sau Stiluri), adică doric, ionian, corintic, toscan și compozit.

Școala Solomonară a adus un al Șaselea Stil, în care coloanele sunt dăltuite în profil de cruce. Pe capiteluri, se dăltuiesc : Pendulul în formă de floare cu șase petale, chipuri de oameni, de șoim sau vultur, sau chipuri de îngeri. Aceste imagini de pe capiteluri definesc Școala Solomonară. Pentru ca imaginile să fie executate cât mai fin cu putință, trebuie să se caute Piatra Vie (sau piatră ciorască), ce poate fi modelată ca o plastelină, timp de 30 de zile ...

Dacă intervine însă Episcopul și dorește marmură sau altă piatră, i se propun tipurile de capiteluri clasice : doric, ionian, corintic, toscan sau compozit. Revin din nou și atrag atenția ca toată piatra pentru coloane să fie extrasă sub privirea Meșterului, pentru ca acesta să-și noteze textura și clivajul, după cum erau blocurile așezate în carieră. Este foarte important acest lucru, deoarece dacă nu se ține cont de acest lucru, piatra se va sfărâma cum nu trebuie, sub dalta cioplitorului.

Hekal, sau Naosul, este sprijinit pe câte 6 pilaștrii (6 pe Sud și 6 pe Nord) și va avea ca elemente de referință acei 40 x 20 de coți derivați din Măsură. Ulam sau Pronaosul va avea la intrare doi pilaștrii care va sta la distanță egală față de ultimul din cei șase, pentru că această incintă măsoară 10 x 20 de coți, derivați din Măsură.

Notă : 1 cot egiptean = 52,367 cm = 7 palme = 4 degete. Cotul babilonean avea 50,80 cm. Frații Solomonari au lucrat după cotul babilonean pentru Biserica din Răsărit, iar pentru Biserica din Apus s-au servit și de cotul egiptean.

Biserica Ortodoxă va fi orientată cu Altarul către Estul solstițiului de iarnă. După Orientare, se sapă fundația și se toarnă Temelia la sud-vest, care va include borna (Piatra Unghiulară) ce va servi de aici înainte, drept Punct de pornire pentru viitoarea Cotă de Nivel. În betonul primei fundații care prinde Piatra Unghiulară, se înzidește vietatea, după Ritual și Tradiție, doar de către Meșter și un ucenic, dimineața, înainte de răsăritul Soarelui ... Fără știrea Episcopului sau a celor din afara companionajului. Fără Ritual, nu se începe turnarea fundației. Unghiul drept se obține din numerele 3, 4, 5 ale Crucifixului orientat cu capul Mântuitorului spre Răsărit, pentru bisericile ortodoxe ... sau spre Apus, pentru cele catolice. În trecut, verticalele zidurilor interioare se ținea după Echer și Firul cu Plumb. Dacă se cer abside circulare, acestea se determină din cercul obținut cu ajutorul nodurilor după regula lui 22 / 7, luată pe jumătate.

Amplasamentul viitoarei bazilici trebuie verificat de către Căutătorul cu Nuiaua de Alun, pentru ca acel loc să nu conțină cursuri de apă subterană, cavități ori metale. Dacă se insistă să se construiască pe un astfel de spațiu, atunci întreg perimetrul trebuie legat cu Piatra de Temelie.

Observație : Toate Măsurile legate de Înălțimea construcției ; atât a navei, cât și a turnurilor sau cupolei, trebuie astfel calculate, încât să respecte cu strictețe Regula Cvintei, sau a proporțiilor de tipul : 3/2 ; 1 ; 2/3 ; 2/3 x 2/3 ; 2/3 x 2/3 x 2/3 ...