Cartea II - "Bazilica"

~ II. 08. Altarul ~

Structural, este cum spuneam mai sus, o absidă mai deosebită aflată în prelungirea Naosului. La Bisericile Ortodoxe el este delimitat de Iconostasul, care se înalță cu o treaptă față de Naos. Uneori, această treaptă se reduce la un simplu podium înălțat cu o treaptă, care cuprinde la o anumită distanță Masa Altarului. În alte situații, pe lângă acest podium apare și diferența de o treaptă dintre Altar și Naos.


Sfânta masă din altarul bisericii (01)

Sfânta masă din altarul bisericii (02)

Sfânta masă din altarul bisericii (03)

La Bisericile Catolice, acest Spațiu poate fi delimitat de o înălțime echivalentă a trei trepte.

Uneori Altarul, apare cuprins în perimetrul compact al construcției, dacă aceasta are un contur urmărind o formă strict paralepipedică. La aceste forme, Turnul Clopotniței apare undeva în afara perimetrului Bisericii, sau chiar lipsește, clopotul fiind așezat pe o altă structură dintr-un alt ansamblu aferent complexului.