Cartea II - "Bazilica"

~ II. 06. Pronaosul ~

Arhitectul care nu este botezat sau împărtășit în Biserica Tradițională Creștină, nu poate păși dincolo de pronaos. În caz contrar, acesta are nevoie de o dispensă de la Episcop. De asemenea, femeile ce nu aparțin unui Ordin Monahal, nu pot avea acces în Altar, nici măcar cu dispensă. Ele nu pot fi admise în rândul Meșterilor. Pot face muncă de birou însă, nu în șantier, în incinta viitorului Altar. Sau, pot fi arhitecți civili cu respectarea condiției de mai sus. De aceea, pe timpul construirii Bisericii, dacă în preajmă apar femei, se numește un Observator, care va avea grijă să îndepărteze atât femeile, cât și pe cei nebotezați din zona viitorului Altar.


Hagia Sophia (fundație)

Hagia Sophia (pronaos)

Hagia Sophia (secțiune)

Mărimile pronaosului trebuie astfel luate, încât el să satisfacă cerințelor de cult ale Tainei Botezului, precum și a numărului de invitați nebotezați care participă la liturghie. În acest sens, trebuie explicat Slujitorului Bisericii despre măsurile constructive care se impun din necesarul de spațiu pe două niveluri, știut fiind că deasupra pronaosului trebuie amplasată Loja Corului. Tot în acest perimetru, la bazilicile catolice spațiul trebuie să fie suficient, întrucât tot aici, trebuie amplasată și Orga. Coloanele care delimitează pronaosul de naos trebuie calculate pentru a prelua și încărcături suplimentare. Scara interioară de acces către Loja Corului nu trebuie să fie vizibilă de către cei aflați în pronaos, prin urmare, este necesară o delimitare a acesteia cu pilaștrii. Catedralele au prevăzute tot aici, spații suplimentare, care să permită accesul către clopotnițe, dar și spre balcoanele interioare sau cele exterioare.

Fațada exterioară, sau spațiul aferent intrării în biserică, trebuie să reflecte o dimensiune fictivă, ce închipuie intrarea Magilor, în Peștera unde s-a născut Mântuitorul. Din acest motiv, vechii arhitecți au conceput pentru intrări, arcadele romane sau gotice. Ele simbolizează admirabil această proiecție când punctul de fugă al observatorului este situat în așa măsură, încât volumele fațadei să încapă în ochiul acestuia, dintr-o privire.

La cererea beneficiarilor, turnul ce străjuiește intrarea în Pronaos poate fi adaptat ca turn-donjon, ori turn de apărare cu palisadă sau elemente mai complexe, prin urmare, cu o destinație pur militară, de apărare sau pentru simplă observare la distanță. El poate fi integrat în structurile fortificației, însă în acest caz el trebuie precedat de turnuri și avanposturi, ce vor forma incinte gură-de-lup, barbacane, grilaje, poduri mobile ...

Prin urmare, dacă Loja Corului este mai solicitată, la trecerea de la pronaos la naos se pot suplimenta cu pilaștrii de rezistență, care însă vor fi astfel calculați, încât distanțele să nu obtureze unghiul de fugă ce cuprinde ogiva Altarului.