Cartea II - "Bazilica"

~ II. 07. Naosul ~

Dimensionarea acestui spațiu trebuie să țină cont de o prezență maximă a credincioșilor, la Liturghie și Sărbătorile Domnești. Ar trebui avut în vedere un minim de 8 m cubi de aer, pentru fiecare persoană. În plus, trebuie să existe un spațiu destinat scaunelor persoanelor vârstnice, care pot ocupa loc până la pragul ce delimitează altarul de naos. Dacă naosul este prevăzut cu abside laterale, atunci aceste scaune vor urmări pereții interiori ale absidelor.

Absidele laterale vor întruchipa brațele laterale ale simbolului crucii, deci, aceste spații se delimitează de nava principală prin coloane care au rolul de a menține și a prelua încărcăturile viitoarei cupole a acoperișului navei. Absidele laterale vor fi prevăzute cu acoperișuri sau cupole mai scunde decât cele ale navei. Ele sunt spații care predispun la o anumită intimitate spirituală aflată într-o dependență obiectivă față de spiritul colectiv al Liturghiei. Din acest motiv, ferestrele acestor două spații cer o lumină polarizată obținută cu ajutorul vitraliilor. Construcția lor vor avea în vedere trasajul 22 / 7, adică două cercuri tangențiale care au punct comun, fruntea Mântuitorului, cum arătam la început.


Naosul bisericii mici din Sihla

Naosul bisericii din Topla, Timișoara

Naosul bisericii de lemn, Vâlcea

Pentru aceste situații, este indicat ca încă din faza de proiect să se aplice Ariile (Regula Secțiunii de Aur), pentru că doar prin acest procedeu se pot deduce înălțimile coloanelor, pereților și cupolei. Acest spațiu trebuie să fie caracterizat prin stilul roman sau gotic. Prin urmare, văzut dinspre naos, el va crea obligatoriu senzația de ARC sau boltă în formă de jumătate de sferă.

Stilul bizantin aduce ca noutate o prelungire la Loja Corului pe cele două frontoane interioare laterale, până în dreptul Altarului. Acest element poate fi adăugat cu succes și la o bazilică romană, cât și la una gotică. Coloanele de susținere vor fi astfel concepute, încât să respecte Regula Cvintei.

Dacă se optează pentru stilul gotic, se aplică Principiul VESICA sau OGIVA (intersecția a două arce de cerc). În acest caz, se ia un segment de dreaptă AB, se împarte în patru părți egale, astfel că AA(1) + BB(1) = AB / 4. Se trece apoi la trasarea arcelor de cerc de rază AB, cu centrele în A și B, ca să se obțină ogiva ACB, unde C este înălțimea, sau cheia de boltă.

Stilul baroc este un stil roman bogat ornamentat, denumirea lui însemnând în portugheză, "perlă neregulată". El poate fi o formulă ce poate oscila ușor între rafinament și abuz, drept pentru care nu o recomandăm Meșterilor. Chiar dacă el apare constant și cu predilecție, chiar până în zilele noastre ... Desigur că în prezent alegerea stilului de lucru este influențat de beneficiar, însă arhitectul adevărat știe să-i insufle acestuia încrederea că, ceea ce-i sugerează el, tocmai a aflat-o dintr-o discuție în context, de data trecută ... Este oricum de preferat o axare pe puritatea stilului ...

Lumea uită, prea adesea, că o Catedrală rămâne oricum un Simbol al Bisericii lui Iisus, Eternă și Inflexibilă la decadența Veacurilor. Revenind la problemele legate de altar și de absidele aferente acestuia, trebuie precizat faptul că orice Biserică Creștin - Ortodoxă necesită Iconostas, așa că, se va ține cont de la început chiar, la dimensionarea Altarului, mai ales când gândim acea partea de boltă ce curge în continuarea absidei frontale, dar și la legătura acestora cu cele laterale.